สวัสดี

Technology & Innovation

บรรจุภัณฑ์กินได้ ทางเลือกใหม่จากธรรมชาติ

พฤศจิกายน 2558

รายละเอียด :

บรรดาสารพัดขยะที่เราทิ้งในแต่ละวันนั้น มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นขยะจาก “บรรจุภัณฑ์” ขยะที่ทิ้งจากครัวเรือนทั่วไปจะเห็นส่วนที่เคยเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก ห่อขนมขบเคี้ยว โฟม กล่องกระดาษ ขวดแก้ว กระป๋อง เป็นต้น ปะปนอยู่ค่อนข้างมาก 

 

บรรดาสารพัดขยะที่เราทิ้งในแต่ละวันนั้น มีจำนวนไม่น้อยที่เป็นขยะจาก “บรรจุภัณฑ์” ขยะที่ทิ้งจากครัวเรือนทั่วไปจะเห็นส่วนที่เคยเป็นบรรจุภัณฑ์ เช่น ถุงพลาสติก ห่อขนมขบเคี้ยว โฟม กล่องกระดาษ ขวดแก้ว กระป๋อง เป็นต้น ปะปนอยู่ค่อนข้างมาก ปริมาณขยะบรรจุภัณฑ์ในขยะครัวเรือนจะมากหรือน้อยขึ้นกับพฤติกรรมการบริโภค และจิตสำนึกของประชาชน รวมถึงกฏหมายและโครงสร้างพื้นฐานในการรีไซเคิลขยะในประเทศนั้น

            การที่ความต้องการของบรรจุภัณฑ์มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเกิดจากปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เช่น การเพิ่มจำนวนของประชากร การเพิ่มขึ้นของเครือข่ายการคมนาคมจากทุกส่วนของโลก กำลังการผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคสูงขึ้น มนุษย์ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น รูปแบบการบริโภคของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เป็นปัญหาอันเป็นผลพวงจากการเปลี่ยนแปลง คือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงทำให้มีหลายคนหรือบุคคลหลายกลุ่มมีแนวความคิดจะสร้างสิ่งแปลกใหม่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ปราศจากการใช้พลาสติก แต่หันมาใช้สิ่งที่ได้จากธรรมชาติ และย่อยสลายได้ง่ายทดแทน โดยมีการคิดค้นบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวิถีการกินดื่มของผู้คนในอนาคต เพราะบรรจุภัณฑ์แบบใหม่นี้สามารถทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลายรูปแบบ ด้วยต้นทุนการผลิตที่ไม่สูง และที่น่าสนใจคือ บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้เป็นบรรจุภัณฑ์รับประทานได้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527