สวัสดี

Technology & Innovation

สวมเสื้อให้ใบชา

มิถุนายน 2558

รายละเอียด :

ปัจจุบันมีการนำชามาพัฒนารูปแบบของการบริโภคแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำชาที่ผ่านกระบวนผลิตบรรจุลงขวดหรือกระป๋องรูปทรงต่างๆ ที่สามารถดื่มได้ทันที เพื่อดับกระหายคลายร้อน หรือจะเป็นการซื้อใบชาอบแห้งมาชงดื่มเอง หรือซื้อชาที่ถูกบรรจุซองสี่เหลี่ยมที่สามารถนำมาใส่น้ำร้อนในแก้วเพื่อดื่มได้ทันที ไม่ต้องคอยกังวลใจกับกากชาที่จะลอยไปมาในแก้ว ทำให้เราดื่มชาได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่หากเป็นซองชารูปทรงสี่เหลี่ยมในแบบเดิมนั้น อาจดูธรรมดาเกินไปและในบางครั้งเส้นด้ายที่ยึดถุงชากับแผ่นกระดาษอาจหลุดระหว่างแช่ในแก้วน้ำร้อนได้

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการดื่มชำนั้น เพียงแค่ได้นั่งผ่อนคลายในบรรยากาศสบายๆพร้อมกับชาแก้วโปรดที่มีกลิ่นหอมๆสักแก้ว ก็เพียงพอสำหรับการพักผ่อนแล้ว หรืออาจจะมีขนมขบเคี้ยวอีกเล็กน้อยก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

“ชา” เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตจากใบ ยอดอ่อน และก้านของต้นชำ (Camelliasinensis) ที่นำมาผ่านกรรมวิธีแปรรูปที่หลากหลาย "ชา" ยังหมายความรวมถึงเครื่องดื่มกลิ่นหอม
ที่ทำจากพืชตากแห้งชนิดต่าง ๆ นำมาชงหรือต้มกับน้ำร้อน ชาเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้บริโภคมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกรองจากน้ำ โดยชาสามารถแบ่งหยาบๆได้ 6 ประเภท ได้แก่ ชาขาวชาเหลือง ชาเขียว ชาอูหลง ชาดำ และชาผูเอ่อร์ ซึ่งชาทุกชนิดสามารถทำได้จากต้นชาต้นเดียวกัน แต่ผ่านกรรมวิธีแตกต่างกันออกไป

ปัจจุบันมีการนำชามาพัฒนำรูปแบบของกำรบริโภคแตกต่ำงกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำชาที่ผ่ำนกระบวนผลิตบรรจุลงขวดหรือกระป๋องรูปทรงต่างๆที่สามรถดื่มได้ทันที เพื่อดับกระหายคลายร้อน หรือจะเป็นการซื้อใบชาอบแห้งมมชงดื่มเอง หรือซื้อชาที่ถูกบรรจุซองสี่เหลี่ยมที่สามารถนำมาใส่น้ำร้อนในแก้วเพื่อดื่มได้ทันที ไม่ต้องคอยกังวลใจกับกากชาที่จะลอยไปมาในแก้วทำให้เราดื่มชาได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่หากเป็นซองชารูปทรงสี่เหลี่ยมในแบบเดิมนั้น อาจดูธรรมดำเกินไปและในบางครั้งเส้นด้ายที่ยึดถุงชากับแผ่นกระดาษอาจหลุดระหว่างแช่ในแก้วน้ำร้อนได้ทำให้เกิดเป็นไอเดียการสร้างสรรค์ซองชาแบบไม้แขวนเสื้อขึ้นใหม่ ซึ่งเรียกว่า “Hanger-Tea” เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค โดยสามารถสร้างความแปลกใหม่และสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ชาได้เป็นอย่ำงดี

 

เ ปิ ด แ น ว คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์


“Hanger-Tea” เป็นถุงชาที่มีแนวคิดการออกแบบจากการเลียนแบบเสื้อผ้าที่ถูกแขวนอยู่บนไม้แขวนเสื้อ ซึ่งออกแบบโดย Soon Mo Kang นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ด้วยการออกแบบไม้แขวนเสื้อพลาสติกอันจิ๋วกับตัวเสื้อที่โปร่งใส ที่บรรจุใบชำไว้ภายใน ซึ่งพร้อมจะไปแขวนอยู่ที่ขอบถ้วยชา

“Hanger-Tea” เป็นการผสมผสานระหว่างเสื้อยืดกับชาไว้ด้วยกัน โดยปกติถุงชาจะมีเชือกเอำไว้ดึงเอาถุงชาออกเมื่อชงเสร็จ แต่ Soon Mo Kang กลับแทนที่การใช้เชือกด้วยกระดาษที่ทำเป็นรูปไม้แขวนเสื้อและตัวถุงชาที่ทำออกมาเป็นรูปเสื้อ ซึ่งทำให้ผู้ดื่มชาจะเพลิดเพลินไม่น้อยเลย ถ้ายามบ่ายนั่งจิบชา โดยที่บนขอบถ้วยชามีถุงชานี้อยู่ จากตัวแพ็จเก็ตที่เป็นรูปไม้แขวนเสื้อ ที่มีสีต่างกันไปตามประเภทของชา ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีชื่อเรียก Teashirt โดยที่ใช้คำออกเสียงที่เหมือนกับ T-shirt

สำหรับไอเดียการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้สามารถเพิ่มมูลคำทางการค้ำของผลิตภัณฑ์ และสร้างเอกลักษณ์แก่ตัวสินค้าได้เป็นอย่ำงดี มีความโดดเด่นด้านการออกแบบที่ตอบโจทย์การอำนวยความสะดวกในการบริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถแขวนถุงชาไว้ที่ขอบแก้วชาโดยไม่ต้องกังวลว่าหากเส้นด้ายกับแผ่นกระดาษหลุดออกไปแล้วจะดึงเส้นด้ายที่หล่นลงในแก้วชาได้อย่างไร หากต้องการหยิบซองชาออกก็สามารถจับที่กระดาษที่ทำหน้าที่เป็นหูไม้แขวนเสื้อออกได้อย่างง่ายดาย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527