สวัสดี

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ข้อมูลสถานประกอบการ


ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี


ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ


เลือกบริการ
1. บริการตรวจสอบฉลากอาหารเพื่อการจำหน่ายในประเทศ และฉลากเพื่อการส่งออก
เลือก Package ราคา สมาชิกประเภท L ลด 5% สมาชิกประเภท XL ลด 10% ระยะเวลาส่งมอบงาน
Fast Track 3,000 บาท/1ฉลาก 2,850 บาท/1 ฉลาก 2,700 บาท/1ฉลาก 24 ชั่วโมง
Quarterly 11,000 บาท/4 ฉลาก 10,450 บาท/4 ฉลาก 9,900 บาท/4 ฉลาก 3 เดือน
Yearly 34,000 บาท/12 ฉลาก 31,350 บาท/12 ฉลาก 29,700 บาท/12 ฉลาก 1 ปี

กรุณาเตรียมและแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ 1.File Art work ฉลาก หรือ 2.สูตรส่วนผสมปริมาณ 100% หรือ 3.Specification ของสินค้า
2. บริการตรวจสอบรายการทดสอบสินค้าตามกฎหมายไทย และต่างประเทศ
เลือก Package ราคา สมาชิกประเภท L ลด 5% สมาชิกประเภท XL ลด 10% ระยะเวลาส่งมอบงาน
กฎหมายไทย 500 บาท /1 สินค้า 475 บาท /1 สินค้า 450 บาท /1 สินค้า 3 วันทำการ
กฎหมายต่างประเทศ 1,000 บาท /1 สินค้า 10,450 บาท /4 ฉลาก 950 บาท /1 สินค้า 900 บาท /1 สินค้า
กรุณาเตรียมและแนบเอกสารประกอบ ได้แก่ 1. สูตรส่วนประกอบ, 2.รายการวัตถุเจือปนอาหาร และ 3.รายชื่อประเทศ (กรณีต่างประเทศ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและกลยุทธ์ สถาบันอาหาร
โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 3121
E-Mail : duiduan@nfi.or.th
คุณดุจเดือน ฮามวงศ์
โทรสาร : 02-422-8527
LINE Official : @FIC.NFI (มี @ นำหน้า)

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527