สวัสดี

เทรนด์เครื่องดื่มในเอเชีย

แชร์:
Favorite (38)

กันยายน 2557

"เอเชีย" เป็นภูมิภาคที่ใหญ่ มีประชากรจำนวนมากโดยเฉพาะจีน อินเดีย ทำให้ “เอเชีย” มีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มมากที่สุด ด้วยปริมาณการบริโภค 836,912 ล้านลิตร ในปี 2556 ด้วยอัตราการบริโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 แต่เมื่อคิดเป็นปริมาณการบริโภคต่อประชากร ชาวเอเชียมีการบริโภคเครื่องดื่มเพียง 211 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งถือเป็นการบริโภคที่น้อยมากเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอื่นๆ

และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของการบริโภคเครื่องดื่มของประชากรโลก โดยภูมิภาคที่มีการบริโภคเครื่องดื่มต่อประชากรมากที่สุด คือ อเมริกาเหนือ มีการบริโภคมากถึง 580 ลิตรต่อคนต่อปี รองมา คือ ยุโรปตะวันตกออสเตรเลีย ยุโรปตะวันออก และลาตินอเมริกา ที่มีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มมากถึง 547, 487, 483และ 435 ล้านลิตรต่อคน ต่อปี(รายละเอียดตามตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 : ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม และการบริโภคเครื่องดื่มเฉลี่ยต่อประชากรในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในปี 2556

หมายเหตุ 1 เครื่องดื่มนี้หมายถึง Soft drinks, Dairy, Alcoholic Drink และ Hot Drinks

หากพิจารณาการบริโภคเครื่องดื่มประเภท Soft drinks, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มร้อน(ที่ไม่รวมชาร้อนและกาแฟร้อน) ในภูมิภาคเอเชีย พบว่า “จีน” เป็นประเทศที่มีการบริโภคมากที่สุดด้วยปริมาณการบริโภค 356,173 ล้านลิตรในปี 2556 รองมา คือ อินเดีย ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย
ปากีสถาน และไทยตามล าดับ แต่ทั้งนี้ หากพิจารณาในเชิงปริมาณการบริโภคเฉลี่ยต่อประชากร พบว่า“ไต้หวัน” เป็นประเทศที่มีการบริโภคเครื่องดื่มกลุ่มนี้ต่อประชากรมากที่สุด โดยมีการบริโภคสูงถึง 632 ลิตรต่อคน ในปี 2556 รองมา คือ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และไทย

ตารางที่ 2 : ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม และการบริโภคเครื่องดื่มเฉลี่ยต่อประชากรในภูมิภาคเอเชีย 10 อันดับแรก ปี 2556

“ญี่ปุ่น” ผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชีย“ญี่ปุ่น” ถือเป็นประเทศผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มของภูมิภาคเอเชีย ในปัจจุบันญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้คาดการณ์ว่าในอนาคตประชากรญี่ปุ่นจะมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ญี่ปุ่นให้ความกังวลอยู่ในขณะนี้ (ปัจจุบันญี่ปุ่นมีประชากร 126.66 ล้านคน (ปี 2556) ซึ่งประมาณ 23.1% เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป คาดการณ์อีกประมาณ 35 ปีข้างหน้า ประชากรญี่ปุ่นจะลดลงเหลือเพียง 95.2 ล้านคน)

ตลาดเครื่องดื่มในญี่ปุ่นจึงมีการพัฒนานวัตกรรมของเครื่องดื่มใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกระแสการบริโภคเพื่อสุขภาพ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู้นำกระแสเครื่องดื่มของเอเชีย

 

หมายเหตุ เครื่องดื่มนี้หมายถึง Soft drinks, Dairy, Alcoholic Drink และ Hot Drinks (ไม่รวม Hot Tea และ Coffee)

น้ำอัดลมแนวใหม่เพื่อสุขภาพ
“Kirin” ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำตลาดน้ำอัดลมแนวใหม่เพื่อสุขภาพ ด้วยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “Mets Cola” น้ าอัดลมที่สามารถช่วยลดดูดซับไขมันของร่างกายในระหว่างมื้ออาหาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้บริโภคที่ต้องการลดน้ำหนัก ถือเป็นกระแสใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปี 2555 ต่อมาบริษัทเป๊ปซี่ได้ออก “Pepsi Special” เข้ามาแข่งในตลาดเช่นกัน ซึ่งการทำตลาดของน้ำอัดลมแนวใหม่นี้ ทำให้ยอดขายของ Coke Zero และ Pepsi NEX ลดลง 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527