สวัสดี

จับกระแสนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มโลก ผ่านงาน SIAL Innovation Awards 2014 (ตอนที่ 1)

แชร์:
Favorite (38)

พฤศจิกายน 2557

งาน SIAL Innovation Awards เป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเป็นเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก การจัดงานจะมีขึ้นทุก 2 ปี ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยในปี พ.ศ. 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-23 ตุลาคม ภายในงานมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านวัตกรรมรวมทั้งสิ้น 6,300 ราย จากประเทศทั่วโลก 105 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 150,258 คน

รู้จักงาน SIAL Innovation Awards 2014…

งาน SIAL Innovation Awards เป็นงานแสดงสินค้านวัตกรรมและเป็นเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก การจัดงานจะมีขึ้นทุก 2 ปี ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส โดยในปีพ.ศ. 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-23 ตุลาคม ภายในงานมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้านวัตกรรมรวมทั้งสิ้น 6,300 ราย จากประเทศทั่วโลก 105 ประเทศ และมีผู้เข้าร่วมชมงานประมาณ 150,258 คนภายในพื้นที่การจัดงานได้มีการแบ่งโซนแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และนวัตกรรมด้านต่างๆ ออกเป็น 8 โซน โดยในแต่ละโซนจะเป็นการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ถูกจำแนกออกเป็นกลุ่มใหญ่ 17 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากประเทศทั่วโลก โซนการแสดงสินค้าดังภาพที่ 1 

โซนที่ 1-4 : แสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มจำแนกประเทศ
โซนที่ 5a : แสดงสินค้าอาหารประเภทผลิตภัณฑ์ขนมหวาน บิสกิต พาสทรี grocery products
โซนที่ 5b : แสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มประเภท เครื่องดื่ม ธุรกิจบริการอาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ
โซนที่ 6 : แสดงสินค้าอาหารประเภทเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป
โซนที่ 7 : แสดงสินค้าอาหารประเภทอาหารกึ่งสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส ส่วนผสมอาหาร นม และผลิตภัณฑ์เครื่องจักร เทคโนโลยี การผลิต และบริการอื่นๆ
โซนที่ 8 : แสดงสินค้าอาหารและ เครื่องดื่มจำแนกประเทศ

ภาพที่ 1 โซนแสดงสินค้าในงาน SIAL

 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527