สวัสดี

ตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

มิถุนายน 2557

ปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2.4 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น เครื่องดื่มชูกำลังร้อยละ 70.0 หรือประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท และที่เหลือร้อยละ 30.0 หรือราว 0.8 หมื่นล้านบาทเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานโดยรวม เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี และหากพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่าเครื่องดื่มเกลือแร่เติบโตสูงกว่าคือร้อยละ 8.0 ขณะที่เครื่องดื่มชูกำลังเติบโตเพียงร้อยละ 2.2

ปัจจุบันตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานในประเทศไทยมีมูลค่าสูงถึง 2.4 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น เครื่องดื่มชูกำลังร้อยละ 70.0 หรือประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท และที่เหลือร้อยละ 30.0 หรือราว 0.8 หมื่นล้านบาทเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานโดยรวม เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี และหากพิจารณาเป็นรายผลิตภัณฑ์ พบว่าเครื่องดื่มเกลือแร่เติบโตสูงกว่าคือร้อยละ 8.0 ขณะที่เครื่องดื่มชูกำลังเติบโตเพียงร้อยละ 2.2

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527