สวัสดี

ตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย

แชร์:
Favorite (38)

พฤษภาคม 2557

ตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 19,882 ล้านบาท เติบโตอย่างมากนับจากปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 52 ส่วนปีนี้คาดว่าตลาดจะเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.56 เนื่องจากการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล

  ตลาดเครื่องดื่มบรรจุขวดในประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 19,882 ล้านบาท เติบโตอย่างมากนับจากปี พ.ศ. 2552 คิดเป็นอัตราเติบโตสูงถึงร้อยละ 52 ส่วนปีนี้คาดว่าตลาดจะเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.56 เนื่องจากการแข่งขันในกลุ่มเครื่องดื่มฟังก์ชันนัล

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527