สวัสดี

พฤติกรรมและทัศคติของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของไทย (ตอนที่ 2: อาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูป)

แชร์:
Favorite (38)

มกราคม 2557

ฉบับก่อนหน้านี้ได้นำเสนอผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่เครื่องดื่มน้ำผลไม้พร้อมดื่ม เครื่องดื่มผลไม้ชนิดผงเครื่องดื่มชาสมุนไพร และน้ำแร่ผสมวิตามินจากผลการสำรวจโดยภาพรวมจะพบว่าผู้บริโภคกว่าร้อยละ 90 ชอบดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในด้านคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับ และแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในครั้งแรกนอกจากคุณค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์

ฉบับก่อนหน้านี้ได้นำเสนอผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในกลุ่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ได้แก่เครื่องดื่มน้ำผลไม้พร้อมดื่ม เครื่องดื่มผลไม้ชนิดผงเครื่องดื่มชาสมุนไพร และน้ำแร่ผสมวิตามินจากผลการสำรวจโดยภาพรวมจะพบว่าผู้บริโภคกว่าร้อยละ 90 ชอบดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในด้านคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับ และแรงจูงใจสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะดื่มเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในครั้งแรกนอกจากคุณค่าที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527