สวัสดี

เกาะเทรนด์อาหารปี 2566

แชร์:
Favorite (38)

มกราคม 2566

ในปี 2565 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 15 ของโลก อันดับโลกคงที่จากปีก่อนหน้า ส่วนสหรัฐอเมริกา บราซิล เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และจีน เป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่อับดับที่ 1 ถึง 5 ของโลกตามลำดับ ส่วนประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอย่างอินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม มีอันดับโลกดีขึ้นทุกประเทศ โดยอันดับโลกของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 4 อันดับ เวียดนามเพิ่มขึ้น 2 อันดับ และอินเดียเพิ่มขึ้น 1 อันดับ ส่วนประเทศจีนและอินโดนีเซียมีอันดับโลกคงที่

การค้าอาหารโลกในปี 2565 มีมูลค่า 1,777 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.4 ชะลอลงเมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 17.9 ในปีก่อนหน้า  โดยประเทศไทยส่งออกสินค้าอาหารในรูปดอลลาร์ มูลค่า 38,799 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 ส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.18 จากร้อยละ 2.11 ในปี 2564 เช่นเดียวกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคอย่างอินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม ที่มีส่วนแบ่งตลาดโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่ประเทศคู่แข่งต่างภูมิภาคอย่างบราซิล มีส่วนแบ่งตลาดอาหารโลกเพิ่มขึ้นมากจากร้อยละ 5.5 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 6.8 ในปี 2565 ซึ่งบราซิลเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์อย่างมากจากความต้องการสินค้าและราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่วนประเทศจีนและอินโดนีเซีย มีส่วนแบ่งตลาดโลกลดลงเล็กน้อย

เพื่อการปรับกลยุทธ์การแข่งขัน เตรียมพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ในรายงานฉบับนี้ขอนำเสนอการวิเคราะห์ของ Mintel บริษัทวิจัยด้านข้อมูลอุตสาหกรรมอาหารชั้นนำ ซึ่งได้ออกรายงาน เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มโลกปี 2023 รายงานดังกล่าวเป็นผลมาจากการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยทีมนักวิเคราะห์อาหารและเครื่องดื่มของ Mintel รอบโลก การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ได้รับการสนับสนุนข้อมูลผู้บริโภคจาก 36 ตลาดทั่วโลก รวมทั้งข้อมูลจาก Mintel Global New Products Database (GNPD) และหลักฐานจากชุดวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์ของ Mintel

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527