สวัสดี

สถานการณ์ตลาดอาหารประเทศอินเดีย

แชร์:
Favorite (38)

มกราคม 2565

อินเดียเป็นประเทศกำลังพัฒนา เดิมใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม เน้นการพึ่งพาตนเอง ประชากรร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในปี 2563 อินเดียมีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของเอเชีย รองจากจีน ญี่ปุ่น แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจอินเดียได้พัฒนาไปอย่างมากนับตั้งแต่อินเดียเริ่มเปิดประเทศภายหลังสงครามเย็นและได้พยายามส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของอินเดียดีขึ้นเรื่อยๆ นักวิเคราะห์ Reserve Bank of India มองว่า GDP ของอินเดียจะเติบโต 9.20% ในปีงบประมาณ 2564-65 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงก่อนเกิดวิกฤติโควิด และคาดว่า GDP จะโตที่ระดับ 7.80% ในปีงบประมาณ 2565-66 ต่อไป ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย

การผลิตและแปรรูปอาหาร

     อุตสาหกรรมอาหารอินเดียเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลก โดยมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมนี้ได้กลายเป็นภาคส่วนที่ทำกำไรได้มากที่สุดชนิดหนึ่งในประเทศ  โดยในปี 2563 มีรายได้ 633 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 36% จากปี 2562 และคาดว่าจะสูงถึง 645.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 อินเดียเป็นผู้ผลิตอาหารรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากประเทศจีนและคาดว่าจะเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในปีต่อๆ ไป ผู้แปรรูปอาหาร ผู้นำเข้า ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และผู้ประกอบการบริการอาหารมีส่วนทำให้ภาคธุรกิจการเกษตรเติบโตอย่างรวดเร็ว  ในปี 2564 อินเดียนำเข้าอาหารแปรรูปและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องมูลค่า 27,327 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (879.38 พันล้านบาท) จากทุกแหล่ง ขณะที่การส่งออกจากอินเดียมีมูลค่า 41,009 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (1,312.36 พันล้านบาท) มูลค่าส่งออกอาหารคิดเป็นประมาณ 10.4% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด

ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527