สวัสดี

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น

แชร์:
Favorite (38)

สิงหาคม 2562

ญี่ปุ่นจัดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน แต่จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของญี่ปุ่น เช่น การขยายตัวของสังคมเมือง การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ การออกไปทำงานนอกบ้านของผู้หญิงชาวญี่ปุ่น การเกิดครอบครัวขนาดเล็กและผู้อาศัยอยู่คนเดียวมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าอาหารพร้อมรับประทานเป็นที่ต้องการมากขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตอาหารภายในประเทศไม่สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น ซึ่งสินค้าอาหารไทยมีข้อได้เปรียบในแง่ของคุณภาพและรสชาติอาหารที่ได้รับการยอมรับอย่างมากในตลาดญี่ปุ่น

สถานการณ์ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในญี่ปุ่น
แม้อุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานของญี่ปุ่นจะมีการพัฒนามาเป็นระยะเวลายาวนาน แต่ถือว่ายังคงมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 ญี่ปุ่นมีปริมาณการจำหน่ายภายในประเทศ 1.83 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2.14 ล้านล้านเยน หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 3 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) ซึ่งวิถีการใช้ชีวิตประจำวันที่ยุ่งวุ่นวายมากขึ้นของชาวญี่ปุ่น  การออกมาทำงานนอกบ้านเพิ่มขึ้นของผู้หญิงญี่ปุ่น  โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลง และความตระหนักถึงสุขภาพ ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทานในตลาดญี่ปุ่น โดยเฉพาะสลัดพร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นชนิดอาหารในกลุ่มนี้ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 5.4 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 6.6 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ โดยปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของสลัดพร้อมรับประทาน คือ ความตระหนักเรื่องสุขภาพและการกินอยู่ที่ดีของชาวญี่ปุ่น ส่งผลให้มีความต้องการบริโภคสลัดเพิ่มมากขึ้น เพื่อควบคุมน้ำหนักและดูแลรักษาสุขภาพของพวกเขา ประกอบกับถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารทดแทนผักสด โดยเฉพาะผักที่มีการปอกเปลือก ตัดแต่ง และหั่นเป็นชิ้นพร้อมรับประทาน ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นสำหรับผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่วัยทำงานที่ไม่มีเวลามาก หรือผู้สูงอายุที่เริ่มมีความยากลำบากในการหั่นผักเอง

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527