สวัสดี

ตลาดผักผลไม้แปรรูปในอินโดนีเซีย

แชร์:
Favorite (38)

กุมภาพันธ์ 2562

อินโดนีเซียจัดเป็นเป็นตลาดหลักในการส่งออกผักและผลไม้ของไทย ทั้งในรูปของสินค้าสดและสินค้าแปรรูป ซึ่งแม้ว่าอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ของผักและผลไม้เขตร้อน แต่ยังคงมีข้อจำกัดด้านคุณภาพสินค้า การจัดเก็บ และการขนส่ง

ทำให้อินโดนีเซียจำเป็นต้องนำเข้าสินค้าผักผลไม้จากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งเป็นที่นิยมของผู้บริโภคชาวอินโดนีเซีย ประกอบกับรัฐบาลอินโดนีเซียได้มีประกาศยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าลำไยจากไทย  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของสินค้าผักผลไม้แปรรูปของไทยที่จะเข้าไปขยายตลาดในอินโดนีเซีย เนื่องจากมีความได้เปรียบด้านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของสินค้า ซึ่งนอกจากกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าอาหารไปจำหน่ายในอินโดนีเซียแล้ว ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทยจำเป็นต้องศึกษาสถานการณ์และทิศทางตลาด รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการบริโภคสินค้าผักผลไม้แปรรูปของชาวอินโดนีเซียให้ละเอียดลึกซึ้งเช่นกัน

สถานการณ์ตลาดผักผลไม้แปรรูปในอินโดนีเซีย


ในปี 2561 อินโดนีเซียมีปริมาณการจำหน่ายสินค้าผักผลไม้แปรรูปภายในประเทศรวม 11,249 ตัน มูลค่า 591,800 ล้านรูเปียห์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 และ 3.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในเชิงปริมาณและเชิงมูลค่า ตามลำดับ หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 6 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 7.4 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2557-2561) (รูปที่ 1) จากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มธุรกิจบริการอาหารเป็นหลัก โดยสินค้าประเภทผลไม้แปรรูปบรรจุกระป๋อง เป็นสินค้าที่มีความต้องการบริโภคมากที่สุด มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 60.2 และ 70.6 ของการค้าปลีกสินค้าผักผลไม้แปรรูปทั้งหมดในประเทศ ในเชิงปริมาณ และเชิงมูลค่า ตามลำดับ (รูปที่ 2) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากกระแสความนิยมในการอบขนมรับประทานเองที่บ้าน เช่น เค้กหรือพุดดิ้งสอดไส้ผลไม้ ของกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ชาวอินโดนีเซีย (millennials) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสื่อโซเชียล และมีความต้องการแสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ของตนเองผ่านสื่อดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ของการเติบโต พบว่า มันฝรั่งแปรรูปแช่แข็งมีการเติบโตรวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราขยายตัว ร้อยละ 11.1 และ 5.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในเชิงปริมาณ และเชิงมูลค่า ตามลำดับ เนื่องจากบรรดาผู้ผลิตต่างพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากตัวอย่างเช่น มันฝรั่งนักเก็ต ตรา Golden Farm ของบริษัท PTC Commercial Corp  มันฝรั่งทอดทั้งแบบขูด (hash browns) และแบบติดเปลือก (wedges) ตรา Aviko ของบริษัท Aviko B.V. ซึ่งในอดีตสินค้าผักแปรรูปชนิดนี้มีจำหน่ายค่อนข้างจำกัดในตลาดอินโดนีเซีย โดยมีกลุ่มผู้บริโภคหลักเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางไปทำงานในอินโดนีเซีย แต่ปัจจุบันมันฝรั่งแปรรูปแช่แข็งเป็นสินค้าอาหารที่ได้รับการยอมรับมากขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันสำหรับชาวอินโดนีเซีย โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภควัยหนุ่มสาวที่ต้องการความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของพวกเขาที่มีความเร่งรีบ

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527