สวัสดี

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพอินเดีย

แชร์:
Favorite (38)

สิงหาคม 2561

อินเดียจัดเป็นตลาดอาหารเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอย่างมากตลาดหนึ่งของโลก ด้วยขนาดตลาดที่ใหญ่มหาศาล ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนจากต่างชาติของรัฐบาลอินเดียชุดปัจจุบัน ที่เรียกว่า “Make in India” นอกจากนี้ชาวอินเดียได้หันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพร่างกายและระบบภุมิคุ้มกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการระบาดของเชื้อไข้หวัด H1N1 ในปี 2552 และการเกิดปัญหาสภาพมลภาวะทางอากาศในเขตเมือง รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ผิดปกติ ส่งผลให้ชาวอินเดียจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีระดับการศึกษาและระดับรายได้สูง เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและวิถีการใช้ชีวิตให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวมากขึ้น ดังนั้น จึงเป็นโอกาสใหญ่ของผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพเข้าสู่ตลาดอินเดีย

สถานการณ์ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพอินเดีย

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในอินเดียมีทิศทางการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 พบว่า มีมูลค่าการจำหน่ายภายในประเทศรวม 792.8 พันล้านรูปี หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 11.7 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากชาวอินเดียมีความตระหนักเรื่องสุขภาพเพิ่มมากขึ้น ทำให้พวกเขาเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งนอกจากการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักแล้ว ผู้บริโภคชาวอินเดียยังมีความความต้องการสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารประเภท Naturally Healthy ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ เช่น ข้าวกล้อง ซึ่งพบว่าเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีทิศทางการเติบโตของมูลค่าตลาดรวดเร็วที่สุดในอินเดีย ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 21.1 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ รองลงมาได้แก่ อาหารปราศจากสารเคมี หรือ อาหารออร์แกนิก และอาหารประเภท Better for You ที่มีการลดปริมาณสารที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย เช่น น้ำตาล คาเฟอีน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 17.6 และ 11.4 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ ตามลำดับ

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527