สวัสดี

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพญี่ปุ่น

แชร์:
Favorite (38)

พฤษภาคม 2561

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ และมีสังคมการทำงานที่มีความเครียดสูง ส่งผลให้ประชากรชาวญี่ปุ่นจำนวนมากประสบปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งโรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง

โรคคอเลสเตอรอลสูง โรคระบบไหลเวียนโลหิตผิดปกติ และโรคความจำเสื่อม  ดังนั้น ชาวญี่ปุ่นทั้งผู้สูงอายและผู้ที่อยู่ในวัยทำงานต่างหันมาใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้น นอกจากนี้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นยุคใหม่ยังมีความรู้ในการเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น และพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อสินค้าดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะขยายโอกาสทางการค้าและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของไทยไปสู่ตลาดญี่ปุ่น

สถานการณ์ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพญี่ปุ่น

ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพในญี่ปุ่นมีทิศทางการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 พบว่า มีมูลค่าการจำหน่ายภายในประเทศรวม 5,450.2 พันล้านเยน หรือมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 1.2 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวญี่ปุ่นมีความต้องการยกระดับสภาพการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าอาหารเพื่อสุขภาพทุกประเภทผลิตภัณฑ์ในตลาดญี่ปุ่นมี
ความต้องการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นเครื่องดื่มประเภท Better for You ที่มีการลดปริมาณสารที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย เช่น น้ำตาล คาเฟอีน เป็นต้น ซึ่งพบว่าเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่นลดลง โดยสินค้าอาหารประเภท Free From ที่มีการสกัดสารก่อให้เกิดอาการแพ้ เช่น กลูเตน แลคโตส ออกไป ซึ่งแม้จะมีมูลค่าตลาดไม่มากนัก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น แต่กลับได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 6.6 ต่อปี ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (รูปที่ 1)

 

รูปที่ 1 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพในญี่ปุ่น ปี 2556-2564 จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527