สวัสดี

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในจีน

แชร์:
Favorite (38)

กุมภาพันธ์ 2561

ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในจีน แม้ว่าสินค้าอาหารพร้อมรับประทานในจีนจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนสำหรับการอุ่นอาหาร แต่จากระบบเศรษฐกิจที่พัฒนามากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับการขยายตัวของสังคมเมือง ส่งผลให้ครอบครัวชาวจีนจำนวนมากมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในบ้านที่มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น ขณะเดียวกันพวกเขาต่างก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้น ทำให้มีความต้องการอาหารที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในเตรียมและปรุงอาหาร ดังนั้น สินค้าอาหารพร้อมรับประทานจึงเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในตลาดจีน เนื่องจากความต้องการของตลาดที่มีขนาดใหญ่มาก ประกอบกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยจัดเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสินค้าอาหารพร้อมรับประทานที่ชาวจีนให้ความเชื่อมั่นและยอมรับเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างมาก

สถานการณ์ตลาดอาหารพร้อมรับประทานในจีน

ในปี 2560 จีนมีปริมาณการจำหน่ายสินค้าอาหารพร้อมรับประทานภายในประเทศรวม 469,800 ตัน มูลค่า 6,778.8 ล้านหยวน หรือมีอัตราการหดตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 2.5 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) (รูปที่ 1) ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชาวจีนมีความต้องการบริโภคสินค้าอาหารพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋องลดลง แม้ว่าอาหารบางอย่าง เช่น โจ๊กกระป๋อง จะมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นก็ตาม   ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอาหารพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋องได้ส่งผลกระทบที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมในภาพรวม เนื่องจากเป็นชนิดสินค้าหลักในอุตสาหกรรมอาหารกลุ่มนี้ โดยครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 79.3 และ 57.1 ของการค้าปลีกสินค้าอาหารพร้อมรับประทานทั้งหมดในประเทศ เชิงปริมาณและเชิงมูลค่า ตามลำดับ (รูปที่ 2)  สำหรับอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็นมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 และ 37.3 ในเชิงปริมาณและเชิงมูลค่า ตามลำดับ แต่กลับเป็นชนิดสินค้าที่มีการเติบโตที่รวดเร็วที่สุด ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 12.2 ต่อปี ในเชิงปริมาณ และร้อยละ 16.2 ต่อปี ในเชิงมูลค่า ตลอดช่วงที่วิเคราะห์ (ปี 2556-2560) ซึ่งสามารถตอบโจทย์ ทั้งด้านความสะดวกและคุณภาพรสชาติอาหารให้กับชาวจีนที่ทำงานในหัวเมืองหลัก เมืองรองระดับ 2 และเมืองรองระดับ 3 ที่มีความเร่งรีบและยุ่งวุ่นวาย

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527