สวัสดี

การค้าอาหารของโอมานและการ์ตา

แชร์:
Favorite (38)

ตุลาคม 2559

โอมาน

1) สถานการณ์การค้า
ในปี 2558 โอมานมีการส่งออกสินค้าอาหารไปตลาดโลกมูลค่าประมาณ 1,230.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีทิศทางการส่งออกเพิ่มขึ้น ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.25 ต่อปี (ปี 2555-2558) โดยสินค้าอาหารหลักที่โอมานส่งออก ได้แก่ นมและครีมแบบข้นหวาน และกลุ่มขนมปัง เพสทรี เค้ก บิสกิต มีมูลค่าการส่งออก 272.44 และ 106.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งตลาดหลักในการส่งออกสินค้าอาหารของโอมาน ได้แก่ UAE ซาอุดิอาระเบีย เยเมน และซามาเลีย มีมูลค่าการส่งออก 336.64   253.94   149.74 และ 128.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามลำดับ มีสัดส่วนการส่งออกรวมกันกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทั้งหมดของโอมาน (ภาพที่ 1)   ส่วนไทยเป็นตลาดส่งออกสินค้าอาหารขนาดเล็กของโอมาน มีมูลค่า 11.41 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.93 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารทั้งหมดของโอมานในตลาดโลก ในปี 2558 เท่านั้น ซึ่งสินค้าที่ไทยนำเข้าจากโอมานส่วนใหญ่ คือ ปลาแช่แข็ง ไม่รวมเนื้อปลาฟิลเล่ (พิกัด 0303)

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527