สวัสดี

ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) เม็กซิโกแก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัย

แชร์:
Favorite (38)

11 ธันวาคม 2558

ด้านฉลากอาหาร (Food Labeling) เม็กซิโกแก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัย

กระทรวงสาธารณสุขของเม็กซิโก (Mexico’s Ministry of Health) แก้ไขมาตรฐานข้อกำหนดสุขอนามัยและการติดฉลาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ NOM-142-SSA1/SCFI-2014 มาตรฐานฉบับใหม่นี้มีการเพิ่มเติมกฎหมายด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ (NOM-142-SSA1-1995) โดยมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป ยกเว้น ข้อกำหนดการติดฉลากแบบใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป โดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

และการติดฉลากสาหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : HKTDC RESEARCH.. New Mexican Labelling Requirements for Genetically Modified Seeds and Plant Material. http://economists-pick-research.hktdc.com/business-news/article/Business-Alert-US/New-Mexican-Labelling-Requirements-for-Genetically-Modified-Seeds-and-Plant-Material/baus/en/1/1X000000/ 1X0A16TP.htm. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558.

 

1) ปฏิบัติตามระเบียบ NOM-251-SSA1-2009

 

2) ให้คำนึงถึงการใช้น้าอย่างประหยัดสำหรับการบริโภคของมนุษย์และปฏิบัติตามระเบียบ NOM-127-SSA1-1994

 

3) กำหนดปริมาณส่วนผสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้

 

 

 

 

 

4) มาตรฐานดังกล่าวจะรวมถึงข้อกำหนดสินค้าเครื่องดื่มที่กล่าวอ้างถึงพลังงานต่ำ ส่วนผสมอื่น สารเติมแต่ง ความน่าเชื่อถือ การสุ่มตัวอย่าง วิธีการทดสอบ การติดฉลาก การบรรจุ การตรวจรับรอง และการปฏิบัติตาม

 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527