สวัสดี

ด้านค่าสารตกค้าง (maximum levels:MLs) EU กำหนดค่าสูงสุดของสาร PAHs

แชร์:
Favorite (38)

4 ธันวาคม 2558

ด้านค่าสารตกค้าง (maximum levels:MLs) EU กำหนดค่าสูงสุดของสาร PAHs

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 สหภาพยุโรปออกประกาศ Commission Regulation (EU) 2015/1933 of 27 October 2015 amending Regulation (EU) No 1881/2006 as regards maximum levels for polycyclic aromatic hydrocarbons in cocoa fibre. banana chips. food supplements. dried herbs and dried spices ซึ่งเป็นการกำหนดระดับค่าอนุโลมตกค้างสูงสุด (MLs) ของสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)* อันเป็นการแก้ไขกฎระเบียบเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และผลการประเมินความเสี่ยงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับการควบคุมความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารและสุขอนามัยผู้บริโภคในสหภาพยุโรปให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

การปรับค่า MLs ของสาร PAHs ในครั้งนี้ ครอบคลุมสินค้าอาหาร 6 รายการ ดังนี้

 

1) เมล็ดโกโก้และสินค้าที่ทำจากเมล็ดโกโก้ ยกเว้นสินค้าที่ระบุในข้อ 6.1.11 กำหนดค่า ML ของ Benzo(a)pyrene ที่ระดับ 5.0 μg/kg fat (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556) และค่า ML รวม (sum of benzo(a)pyrene. benz(a)anthracene. benzo(b)fluoranthene และ chrysene) ที่ระดับ 35.0 μg/kg fat (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558) และที่ระดับ 30.0 μg/kg fat (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558)

 

2) เส้นใยอาหารของโกโก้และสินค้าที่ทำจากเส้นใยอาหารของโกโก้ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบอาหาร กำหนดค่า ML ของ Benzo(a)pyrene ที่ระดับ 3.0 μg/kg fat และค่า ML รวม (sum of benzo(a)pyrene. benz(a) anthracene. benzo(b)fluoranthene และ chrysene) ที่ระดับ 15.0 μg/kg fat

 

3) กล้วยทอดขบเคี้ยว (banana chips) กำหนดค่า ML ของ Benzo(a)pyrene ที่ระดับ 2.0 μg/kg fat และค่า ML รวม (sum of benzo(a) pyrene. benz(a) anthracene. benzo(b)fluoranthene และ chrysene) ที่ระดับ 20.0 μg/kg fat

 

4) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากพืชและส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง กำหนดค่า ML ของ Benzo(a)pyrene ที่ระดับ 10.0 μg/kg fat และค่า ML รวม (sum of benzo(a)pyrene. benz(a) anthracene. benzo(b)fluoranthene และ chrysene) ที่ระดับ 50.0 μg/kg fat (รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของ propolis. royal jelly และ spirulina หรือส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง)

 

5) สมุนไพรอบแห้ง กำหนดค่า ML ของ Benzo(a)pyrene ที่ระดับ 10.0 μg/kg fat และค่า ML รวม (sum of benzo(a)pyrene. benz(a) anthracene. benzo(b)fluoranthene และ chrysene) ที่ระดับ 50.0 μg/kg fat

 

6) เครื่องเทศอบแห้ง ยกเว้นกระวานอบแห้ง และพริกแห้งรมควัน กำหนดค่า ML ของ Benzo(a)pyrene ที่ระดับ 10.0 μg/kg fat และค่า ML รวม (sum of benzo(a)pyrene. benz(a) anthracene. benzo(b)fluoranthene และ chrysene) ที่ระดับ 50.0 μg/kg fat

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527