สวัสดี

EU ปรับปรุงใบ Health Certificateเชื้ออหิวาต์ในสุกร

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤษภาคม 2557

EU ปรับปรุงใบ Health Certificateเชื้ออหิวาต์ในสุกร

                เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม  2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการยุโรปได้ ลงประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) No 483/2014 of 8 May 2014 on protection measures in relation to porcine diarrhoea caused by a deltacoronavirus as regards the animal health requirements for the introduction into the Union of spray dried blood and of porcine origin intended for the production of feed for farmed porcine animals Official Journal L 138/52 โดยประกาศฉบับนี้เป็นการแก้ ไขใบรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากสุกร ว่าปลอดจากเชื้ออหิวาต์สุกร

                 ใบรับรองที่ถูกแก้ ไขดังกล่าวคลอบคลุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์เลือดสุกร ประเภทเลือดป่น (spray dried blood) และน้ำเลือด (blood plasma) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็นอาหารเลี้ยงสุกร โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ฯ ผ่านกระบวนการเพื่อทำลายเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของอหิวาห์สุกร มีข้ อกำหนด  เพื่อเพิ่ม หลักประกันในการป้องกันเชื้อไวรัส deltacorona จากโรคอหิวาห์สุกร (porcine diarrhoea) ที่อาจ ปนเปื้อน มากับผลิตภัณฑ์เลือดสุกร เนื่องจากยังคงมีการระบาดอยู่ในแถบประเทศเอเชียและอเมริกาเหนือ

ทั้งนี้ได้ ปรับ-เพิ่มข้อความการรับรองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในใบ Health Certificate กล่าวคือกำหนดว่า ผลิตภัณฑ์เลือดสุกร ประเภทเลือดป่น (spray dried blood) และน้ำเลือด (blood plasma) จะต้องผ่านการให้ความร้อนอย่างน้อยที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสภายหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ผ่านการให้ความร้อนแล้วสินค้าจะต้องถูกเก็บไว ในโรงเก็บที่แห้ง ที่ระดับอุณหภูมิห้องเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527