สวัสดี

EU แก้ไขแบบฟอร์มใบ Health Certificatesการนำเข้าสัตว์ปีก

แชร์:
Favorite (38)

19 เมษายน 2557

EU แก้ไขแบบฟอร์มใบ Health Certificatesการนำเข้าสัตว์ปีก       

                เมื่อวันที่29 มีนาคม 22557 คณะกรรมาธิการยุโรปได ออกประกาศ Commission        Implementing Decision of 27 March 2014 amending Decision 2007/777/EC as regards theimportation oof meat products, treated stomachs s, bladders and     intestines prepared from fre esh meat of domestic poultry, including g meat of farmed  and wild game birds. โดยประกาศฉบับดังกล่าว ได มีการปรับปรุงแก้ ไขแบบฟอร์ม ใบรับรองสุขอนามัย (Animal Health and Public Health) ในการนำเข้า ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์        ปีกจากประเทศที่สาม โดยจะ มีผลทางกฎมาย 3 วันหลังจากออกประกาศ            

               รายละเอียดกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมเนื้อไก่ เนื้อสัตว์ปีกจากกฟาร์มเลี้ยง และ เนื้อนก รวมถึงกระเพาะอาหาร กระเพาะปัสสาวะ และลำไส้ ของสัตว์ปีกดังกล่าว ซึ่งได้  มีการกำหนดแบบฟอ์รมรับรอง สุขอนามัยใหม่ ตามประกาศแนบท้ายฉบับนี้นอกจากนี้ยังได้ มีการปรับ-เพิ่มเงื่อนไข ความการรับรองผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (ไก่สุก) ในใบ HC ให้ ตรงกับข้อ ความการรับรองสินค้าเนื้อไก่ดิบ กล่าวคือ กำหนดว่า       เนื้อสัตว์ปีกจะต้องมาจากโรงงงานที่ปลอดจากโรคระบาด หรือต้องไม่ตั้งอยู่ในรัศมี10 กิโลเมตรจากแหล่งที่มีการระบาดของโรคไข้ หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูง (Highly Pathogenic Avian Influen nza) และโรคนิวคาสเซิล (Newcastle ddisease) ในช่วง ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วันก่อนหน้านี้โดยให้ ครอบคลุมไปยังพื้นที่ ประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้ เคียงที่อยู่ในรัศมี10 กิโล เมตรด้วย ซึ่งแต่ เดิมในแบบฟอร์ม HC ของไก่สุก EU จะ          

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527