สวัสดี

จีน แก้ไขการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีการควบคุมพิเศษ (Special dietary foodstuffs)

แชร์:
Favorite (38)

15 พฤษภาคม 2557

จีน แก้ไขการติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีการควบคุมพิเศษ  (Special dietary foodstuffs)

                       สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพและการวางแผนครอบครัวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China : NHFPC) ได้มีการแก้ไขระเบียบมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแห่งชำติ “การติดฉลากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการควบคุมพิเศษ (Special dietary foodstuffs)” (GB 13432 - 2013) ระเบียบดังกล่าวจะ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จะส่งออกสินค้าดังกล่าวไปยังสาธารณรัฐประชำชนจีน ควรปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานการติดฉลากของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527