สวัสดี

สหราชอาณาจักรอนุมัติ“Traffic Light Labeling”ฉลากต่อยอดของระบบ GDA

แชร์:
Favorite (38)

26 มิถุนายน 2556

สหราชอาณาจักรอนุมัติ“Traffic Light Labeling”ฉลากต่อยอดของระบบ GDA

 

                       สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อ้างว่า รัฐบาลของสหราชอาณาจักรอนุมัติการใช้ข้อกำหนดการติดฉลาก Traffic Light Labeling หรือการติดฉลากไฟสัญญาณจราจรซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ให้ระบุปริมาณสารอาหารควบคู่ไปกับรหัสสี แดง-เหลือง-เขียว เพื่อแสดงปริมาณสารอาหารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้แก่ ไขมัน เกลือ น้ำตาล และพลังงาน(แคลอรี่) เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และป้องกันความสับสนจากฉลากอาหารที่มีหลายรูปแบบ

            ข้อกำหนดดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารทั้งกลุ่มผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย แต่ยังคงมีผู้ประกอบการบางราย เช่น Cadbury และ CocaColaออกมาประกาศว่าจะไม่ใช้ฉลากตามลักษณะในข้อกำหนดใหม่ โดยยืนยันจะยังใช้ระบบ GuidelineDaily Amount (GDA) หรือปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน โดยให้เหตุผลว่าการติดฉลากตามข้อกำหนดใหม่อาจสร้างความสับสนให้แก่ผู้บริโภคอย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงเป็นข้อกำหนดภาคสมัครใจ หากผู้ประกอบการรายใดสนใจก็สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดฉลากรูปแบบดังกล่าวได้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527