สวัสดี

ญี่ปุ่น ประกาศ แก้ไขค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร

แชร์:
Favorite (38)

11 มิถุนายน 2556

ญี่ปุ่น ประกาศ แก้ไขค่า MRL สารเคมีทางการเกษตร

                สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อ้างว่า กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง และสารปรุงแต่งตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 166 (The 166 th Conference for Promotion of Food Import Facilitation) โดยมีสาระสาคัญดังนี้

  1. ยกเลิกค่ามาตรฐานของสารเคมีทางการเกษตรและยาสัตว์จำนวน 7 รายการ ได้แก่ Akiomide , Anilofos, Dichlofenthion,Methazole,Milneb,Pyridafenthion,Vamidothion เนื่องจากไม่มีการขึ้นทะเบียนสารเหล่านี้ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งไม่ พบข้อมูลมาตรฐานสารเคมีดังกล่าวในต่างประเทศโดยจะเปลี่ยนไปใช้ค่า uniform limit ที่ 0.01ppm แทน

 

  1. ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตและแปรรูปหอยนางรมและสัตว์น้าสาหรับการบริโภคดิบ รวมทั้งมาตรฐานการผลิตอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและความดันบรรจุในภาชนะ โดยอนุญาตให้ใช้สารปรุงแต่งที่กฎหมายห้ามใช้ในปัจจุบัน เช่น chlorous acid water, hypochlorous acid water และ hydrochloric acid water เป็นต้น

 

  1. เปลี่ยนแปลงเกณฑ์การยื่นหนังสือขอให้ MHLW พิจารณาแก้ไข ปรับปรุงมาตรฐานสารเคมีทางการเกษตรให้สอดคล้องกับมาตรการของประเทศคู่ค้า หรือมาตรฐานใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเตรียมประกาศใช้

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527