สวัสดี

EUเพิ่มค่าตกค้างYessotoxinsในหอยสองฝามีชีวิต

แชร์:
Favorite (38)

4 กันยายน 2556

EUเพิ่มค่าตกค้างYessotoxinsในหอยสองฝามีชีวิต

           สหภาพยุโรปได้ประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) No 786/2013เพื่อแก้ไขปรับปรุง Annex III ของ Regulation (EC) No 853/2004 ลงวันที่ 16 สิงหาคม

2556 ว่าด้วยการปรับค่าตกค้างของสาร Yessotoxins ในหอยสองฝามีชีวิตเพื่อการบริโภคจากเดิม 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพิ่มเป็น 3.75 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจากผลการวิจัยของหน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) กล่าวว่า สารYessotoxins ไม่มีผลร้ายแรงต่อร่างกาย และ CODEXCommittee ได้มีมติให้ถอนสารดังกล่าวออกจากกลุ่ม

             สารพิษของสิ่งมีชีวิตทางทะเล (marine biotoxins) ที่กำหนดให้ตรวจหาการปนเปื้อนในระดับสากล ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ทาให้สหภาพยุโรปมีมติที่จะเพิ่มปริมาณค่าตกค้างของสารดังกล่าวทั้งนี้กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมาย 20 วัน ภายหลังจากประกาศใน EUOfficial Journal

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527