สวัสดี

ญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตเพิ่มเติม รายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

4 พฤษภาคม 2556

ญี่ปุ่นเตรียมอนุญาตเพิ่มเติม รายชื่อวัตถุเจือปนอาหาร

             สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) อ้างว่ากระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) มีมติเตรียมบรรจุสาร Calcium Acetate และ Calcium Oxide ลงในรายการวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ตามกฎระเบียบ Food Sanitation Act โดยกำหนดคุณลักษณะ และวิธีการทดสอบคุณลักษณะของวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าว

            มติดังกล่าว เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการญี่ปุ่น (MHLW) ได้จัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีตกค้าง และสารปรุงแต่งตามพระราชบัญญัติสุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 164 (The 164th Conference for Promotion of Food Import Facilitation)

       ทั้งนี้ สามารถส่งข้อคิดเห็นสาหรับประกาศดังกล่าวได้ที่ SPS/WTO Enquiry Point อีเมล์ spsthailand@gmail.com

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527