สวัสดี

EU อนุญาตใช้สารเสริม ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม

แชร์:
Favorite (38)

26 ธันวาคม 2555

EU อนุญาตใช้สารเสริม ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม

              เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 หน่วยงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้มีการประกาศให้ใช้สารเสริม (additives) ในอาหารสัตว์เพิ่มเติม จำนวน 3 ชนิด โดยลงความเห็นว่าสารทั้ง 3 ชนิดเป็นประโยชน์ต่อสัตว์ทุกชนิดและไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

สารเสริมทั้ง 3 ชนิด ได้แก่

1.Propionibacterium acidipropionici กรดโพรพิโอนิกชนิดหนึ่ง ได้จากเชื้อแบคทีเรียสกุล Propionibacterium sp. ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราและแบคทีเรียบางชนิดในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ โดยอนุญาตให้ใช้กับการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

2. Zinc chloride hydroxide monohydrate ช่วยให้ตับอ่อนสามารถหลั่งน้าย่อย Chymotrypsin ที่มีหน้าที่ในการย่อยโปรตีนได้ดียิ่งขึ้น และส่งเสริมให้ระบบลำไส้ของสัตว์มีสุขภาพที่ดี โดยอนุญาตให้ใช้กับการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

3. Lactobacillus plantarum เป็นเชื้อจุลินทรีย์ช่วยย่อยไขมัน โปรตีน เป็นโมเลกุลที่มีขนาดเล็กมาก สัตว์สามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้ง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้ใช้กับการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทไปจนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2565

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527