สวัสดี

“1 มกราคม 2556” อเมริกาดีเดย์บังคับติดฉลาก Meat & Poultry

แชร์:
Favorite (38)

26 มกราคม 2556

“1 มกราคม 2556” อเมริกาดีเดย์บังคับติดฉลาก Meat & Poultry

                 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ออกประกาศ Final rule สำหรับUniform Compliance Date for Food Labeling Regulations เพื่อให้วันที่ 1 มกราคม 2559

           เป็นวันเริ่มบังคับใช้กฎระเบียบใหม่สำหรับการติดฉลากสินค้าเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก (Meat and Poultry products) โดยในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2557 จะเป็นการนำเสนอรูปแบบและรายละเอียดในการแสดงฉลากสินค้าดังกล่าวให้ชัดเจน

         ระเบียบใหม่นี้หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหาร หรือ Food Safety and Inspection Service (FSIS) ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าอาหารภายใต้กระทรวงเกษตร (USDA) จะเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกให้มีความชัดเจนมากขึ้น ลดความสับสนในการแสดงข้อมูลทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยเฉพาะที่สินค้าที่อาจไม่ได้ผลิตจากเนื้อสัตว์ดังกล่าวจริง (non-meat and non-poultry food products) แต่แสดงข้อความว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อซึ่งถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและผิดกฎหมายการแสดงฉลากอาหารด้วยผู้สนใจสามารถศึกษาระเบียบดังกล่าว และเสนอข้อคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ อีเมล์ และส่งโดยตรงถึง USDA ได้จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2556 นี้ ที

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527