สวัสดี

สหรัฐ เปิดลงทะเบียนโรงอาหารฟรี แนะอุตสาหกรรมอาหารไทยเร่งใช้สิทธ์

แชร์:
Favorite (38)

1 ธันวาคม 2553

สหรัฐ เปิดลงทะเบียนโรงอาหารฟรี แนะอุตสาหกรรมอาหารไทยเร่งใช้สิทธ์

                โรงงานอาหาร ในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาสินค้าอาหารสำหรับการบริโภคทั้งมนุษย์และสัตว์ ทั้งที่อยู่ในสหรัฐฯ และต่างประเทศ ซึ่งจพเป็นต้องได้รับอนุญาตให้เป็น ผู้ประกอบการโรงอาหารตามข้อกำหนดและผ่านการตรวจสอบทั้งด้านเอกสารและสถานที่ผลิตจาก USFDA เสียก่อน ไม่เช่นนั้น สินค้าจะถูกปฎิเสธการนำเข้าทันที

                มาตรการดังกล่าวถูกบังคับใช้ภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของสินค้าอาหารฉบับทันสมัย (FSMA) ซึ่งพัฒนามาจากกฎหมายป้องกันการก่อวินาศกรรมทางชีวภาพซึ่งกำหนดให้โรงอาหารต้องจดทะเบียน และบังคับใช้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545

                โดยสาระสำคัญของการจดทะเบียนโรงงานอาหาร ภายใต้กรอบกฎหมาย FSMA มีสาระสำคัญที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิม ดังนี้

กำหนดให้โรงงานอาหารระบุ e-mail ของผู้ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้ง email ของผู้นำเข้าใน สหรัฐฯ ซึ่งได้รับอนุญาต ประกอบกิจการจาก US FDA

โรงงานอาหารซึ่งจดทะเบียนใหม่ในระหว่าง วันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2555 ต้องยื่นต่ออายุทุกๆ 2 ปี และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527