สวัสดี

CODEX กำหนดค่า MRL สาร Ractopamine

แชร์:
Favorite (38)

24 กรกฎาคม 2555

CODEX กำหนดค่า MRL สาร Ractopamine

คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศหรือ Codex สาขายาสัตว์ตกค้าง ประกาศมาตรฐานใหม่สำหรับสารตกค้างสูงสุด (Maximum limits: MRLs) ชนิด Ractopamine ในเนื้อสัตว์และเครื่องในสัตว์ ดังนี้

1. กล้ามเนื้อ (muscle) ของสุกร โค และกระบือ (pig and cattle) ไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/กิโลกรัม

2. ตับ (liver) ของสัตว์ปีก ไม่เกิน 40 ไมโครกรัม/กิโลกรัม

3. ไต (kidney) ของสัตว์ปีก ไม่เกิน 90 ไมโครกรัม/กิโลกรัม

ทั้งนี้ คณะกรรมการ Codex มีหน้าที่หลักในการพิจารณากำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการ ซึ่งข้อเสนอสำหรับสาร Ractopamine นี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลกระทบด้าน

ความปลอดภัยต่อมนุษย์ รวมทั้งผลกระทบในทางการค้าด้วย โดยคณะทำงานพิจารณามาตรฐานจะประชุมเพื่อหาข้อสรุปให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้สาร Ractopamine โดยปกติใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหารสัตว์ ซึ่งบางประเทศ เช่น สหภาพยุโรป จีน และ ไต้หวันห้ามใช้สารชนิดนี้สำหรับสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร ส่วนในสหรัฐอเมริกาอยู่ในระหว่างการพิจารณาควบคุมปริมาณการใช้ การที่โคเด็กซ์กำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาติให้พบได้สำหรับสารนี้ต้องเผชิญกับความเห็น

จากหลายประเทศ เนื่องจากมีหลายประเทศได้ห้ามการใช้สารนี้กับเนื้อสัตว์เพื่อบริโภคแล้ว การที่โคเด็กซ์ยังอนุญาตให้มีการใช้อาจขัดกับกฎหมายในบางประเทศได้ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นประเด็นทางการค้าได้ในอนาคตสำหรับประเทศไทยนั้น นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติให้ความเห็นว่าการใช้สาร Ractopamineสามารถยอมรับได้หากส่งผลดีต่อการผลิตสุกร แต่ควรประชาสัมพันธ์ในลักษณะเป็นสารปฏิชีวนะที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพื่อป้องกันความกังวลของผู้บริโภค

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527