สวัสดี

ญี่ปุ่นเตือนผู้บริโภค ระวังอันตรายจาก Cochineal Extract ในอาหารและเครื่องดื่ม

แชร์:
Favorite (38)

19 มิถุนายน 2555

ญี่ปุ่นเตือนผู้บริโภค ระวังอันตรายจาก Cochineal Extract ในอาหารและเครื่องดื่ม

                หน่วยงานด้านอาหารปลอดภัยของญี่ปุ่น แจ้งเตือนผู้บริโภคให้ระวังอันตรายจากการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสีผสมอาหารชนิด Crimson color ในปริมาณที่สูงเกินกาหนด

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ (Ministry of Health, Labor and Welfare) ได้เปิดเผยว่า อาหารและเครื่องดื่มที่มีการเติมแต่งสีผสมอาหาร ซึ่งได้จากสารสกัดแมลง Cochineal อาจจะทาให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้ เนื่องจากโปรตีนจากตัวแมลงนั่นเอง ซึ่งก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขฯ ได้ออกคาสั่งให้เครื่องสาอางและผลิตภัณฑ์เวชสาอาง (quasi-drug) ทุกชนิดที่ใช้สีจาก Cochineal Extract ต้องดาเนินการขึ้นทะเบียน

Cochineal Extract คือ สารสกัดจากแมลงที่มีชื่อว่า Cochineal มักอาศัยอยู่บนต้นกระบองเพชร ตระกูล Dactylopius coccus Costa ซึ่งสารสกัดที่ได้จะมีสีแดงสด เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Crimson color เป็นสารปรุงแต่งสีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อาทิเช่น แฮม ไส้กรอก ทอดมันปลา (Fish cake) และเครื่องดื่มนม (Milk based beverage) เป็นต้น

ปัจจุบัน กฎหมายความปลอดภัยอาหารของญี่ปุ่น กาหนดปริมาณ Cochineal protein ในผลิตภัณฑ์อาหารต้องไม่เกินร้อยละ 2.2 ซึ่งการบริโภคในรูปแบบของ Cochineal protein จะมีความเสี่ยงต่ากว่าในรูปแบบสีผสมอาหาร

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527