สวัสดี

FSANZ กับสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ในเนื้อสัตว์

แชร์:
Favorite (38)

26 พฤษภาคม 2555

FSANZ กับสารต้านจุลินทรีย์ชนิดใหม่ในเนื้อสัตว์

องค์การมาตรฐานอาหารออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์ (Food Standards Australia New Zealand FSANZ) ได้ดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้สารต้านจุลินทรีย์ชนิด dibromo-dimethlhydantoin หรือ  DBDMH สำหรับล้างทำความสะอาดในกระบวนการผลิตได้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ล้างเนื้อสัตว์-สัตว์ปีก ตลอดจนการใช้น้ำผสมสารต้านจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำแข็งเพื่อใช้ในแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ปีกอีกด้วย

กลไกการทำงานของ DBDMH ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านการเจริญเติบโตหรือฆ่าแบคทีเรียบนพื้นผิวของอาหาร เช่น และ จุลินทรีย์ก่อโรคในกลุ่ม Salmonella spp. ซึ่งกลไกการทำงานจะคล้ายคลึงกันกับสาร bromo - chloro - dimethylhydantoin  (BCDMH) ซึ่งเป็นที่ยอมรับให้สามารถใช้ใน กระบวนการผลิตสินค้าอาหารได้ทุกชนิด ยืนยันด'วยผลการประเมินความ เสี่ยงของสารดังกล่าวในสินค้าเป้าหมายออกมาว่าปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ต้องปรับปรุงระเบียบว่าด้วยใช้สารช่วยการผลิต ซึ่งจากเดิมอนุญาตให้ เฉพาะ BCDMH จึงต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาในระเบียบดังกล่าว ให้สามารถใช้ได้ทั้ง BCDMH และ BCDMH นอกจากนี้ ยังมีความพยายามให้กำหนดปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให้พบได้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527