สวัสดี

สมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน ค้านระบบ Self-affirmed GRAS

แชร์:
Favorite (38)

19 กุมภาพันธ์ 2555

สมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน ค้านระบบ Self-affirmed GRAS

                สมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน (American Heart Association: AHA) ไม่เห็นด้วยกับระบบที่ผู้ผลิตสามารถยืนยันค่า GRAS ได้ด้วยตัวเอง หรือที่เรียกว่า Self-affirmed GRAS ซึ่งเป็นการกำหนดสถานะของสารที่ ยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัย (Generallyrecognized as safe: GRAS) โดยเฉพาะ เกลือ

                ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug

Administration: FDA) อนุญาตให้ผู้ผลิตอาหารสามารถประเมินค่า  GRAS โดยไม่ต้องแจ้งแก่ FDA ก่อนออกจำหน่ายสินค้า ซึ่งหลายฝ่ายออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมใช้สารเติมแต่งชนิดต่างๆในสินค้าอาหาร

                AHA เรียกร้องให้ FDA ทบทวนสถานะและความเหมาะสมในการอนุญาตให้ผู้ผลิต สามารถประเมิน GRAS  ของเกลือโดยไม่ต้องแจ้ง FDA เนื่องจากเกลือถือเป็นสารที่มีผลต่อ สุขภาพในเชิงลบ และควรมีการแนะนำปริมาณการบริโภคที่เหมาะสม

                อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการประเมินเพื่อยืนยันว่าเกลือหรือ สารเติมแต่งชนิดอื่นเป็น GRAS ควรจะมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอเพื่อยืนยันความปลอดภัย รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น อาทิเช่น ชื่อสาร ปริมาณที่ใช้ และ วัตถุประสงค์การใช้เป็นต้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527