สวัสดี

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก

แชร์:
Favorite (38)

3 กุมภาพันธ์ 2555

อเมริกาบังคับแสดงข้อมูลเนื้อสัตว์บนฉลาก

หน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหารแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ Food Safety and Inspection Service (FSIS) เสนอร่างบทบัญญัติเพื่อแก้ไขการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก หรือProposes Rule to Expand Generic Label-Approval to amended meat and poultry products ใน Code of Federal Regulations (9 CFR part 412) ซึ่งเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากระเบียบการแสดงฉลาก ผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป เนื่องจากร่างบทบัญญัตินี้กำหนดให้ฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีกต้องระบุ ตัวแทนผู้รับผิดชอบสำหรับการแสดงชื่อสินค้า ข้อมูล ความปลอดภัย ข้อมูลของส่วนผสม สถานที่ตั้งน้ำ หนักสุทธิ ข้อมูลโภชนาการ แหล่งที่มา หรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรับรองผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เป็นต้น โดยบนฉลากต้องระบุข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับกรณีสินค้ามีปัญหาในภายหลังได้

ภายใต้บทบัญญัติใหม่ยังกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากเนื้อสัตว์เพียงชนิดเดียวที่ผ่านการตัดแต่ง (Single-ingredient meat or poultry cuts,ground meat) ต้องระบุคุณค่าทางโภชนาการในรูปของ Nutrition Fact ด้วย โดยให้ผู้ประกอบการเริ่ม

ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่ง กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ หรือ USDA กำหนดเป็นข้อบังคับสำหรับการแสดงฉลากระบุคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สดทุกชนิดที่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านการตัดแต่งก่อนแพ็คจึงอาจทำให้ผู้บริโภคไม่ทราบถึงปริมาณไขมันที่ผู้ขายแอบปะปนไปกับส่วนที่เป็นเนื้อ

สำหรับบทบัญญัติใหม่นี้ ทาง USDA-FSIS จะเร่งดำเนินการเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน“Federal Register” ภายในเดือนมิถุนายน 2555 นี้

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527