สวัสดี

ออสเตรเลียไม่รับฉลาก Traffic light

แชร์:
Favorite (38)

1 ธันวาคม 2554

ออสเตรเลียไม่รับฉลาก Traffic light

                 ตามกฎหมาย Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์อาหา ร หรือ Nutrition Information Requirements ให้แสดงเป็นตารางระบุ

สารอาหารสำคัญ ได้แก่ Energy Protein Fat (Total) Carbohydrate (Sugar) และ Sodium ซึ่งเป็นรูปแบบที่

นิยมใช้กันโดยทั่วไป สำหรับฉลากไฟจราจรคิดค้นและนำมาใช้ครั้งแรกโดยประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งแสดงไว้บริเวณด้านหน้าบรรจุภัณฑ์ (front-of-pack labelling)เพื่อให้ข้อมูลด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภคโดยสังเกตุจากสีที่ปรากฎสำ หรับสารอาหารบางประเภทที่ควรระมัดระวังในการได้รับจากการบริโภค เช่น พลังงาน

เกลือ น้ำ ตาล และไขมัน เป็นต้น ในขณะที่ฉลากโภชนาการทั่วไปที่มักแสดงไว้ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ (back-of-pack labelling) จะให้ข้อมูลที่ละเอียดมากกว่าโดยระบุถึงปริมาณของสารอาหารที่ได้รับจากการบริโภคหนึ่งครั้ง หรือการบริโภคอาหารนี้ 100 กรัม ซึ่งผู้ผลิตสามารถแสดงชนิดสารอาหารได้หลากหลายกว่าตามที่กฎหมายกำหนดไว้รัฐบาลออสเตรเลียถือว่าสิ่งสำคัญของฉลากอาหารควรให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่ผู้บริโภคโดยไม่จำเป็นต้องแสดงข้อมูลลักษณะอื่นเพิ่มเติมจากที่กฎหมายกำ หนดไว้ นอกจากนี้ผู้ผลิตควรใส่ใจกับการกล่าวอ้างทาง

โภชนาการและสุขภาพ (Nutrition and Health claims) ของสินค้าซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารมากกว่า เพราะการกล่าวอ้างข้อมูลที่เกินจริงหรือใช้ข้อความที่สร้างความสับสนอาจทำให้ผู้บริโภคได=รับสารอาหารที่ไม่ตรงตามความต้องการของร่างกายได้

ทั้งนี้ ออสเตรเลียจะหารือกับนิวซีแลนด์ถึงการตัดสินใจในเรื่องนี้รวมทั้งการพิจารณากฎหมายการระบุคำเตือนบนฉลาก เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งมีความเสี่ยงต้อหญิงมีครรภ์ โดยอาจจะบังคับใช้ภายใน 2 ปีข้างหน้า

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527