สวัสดี

อียูทบทวนค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต

แชร์:
Favorite (38)

7 ธันวาคม 2554

อียูทบทวนค่าแคดเมียมในช็อกโกแลต

                         คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขอนามัยสัตว์และห่วงโซ่อาหาร (European Commission standing committee on The Food Chain and AnimalHealth) กำลังทบทวนค่ามาตรฐานสารตกค้างสูงสุดของ แคดเมียม(1) ที่อนุญาตให้พบได4ในอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต (Chocolate) เนื่องจากผลวิเคราะห์โดยสำนัก

                         ความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) พบว่าปริมาณแคดเมียมในช็อกโกแลตชนิดต่างๆนั้นมีค่าสูง และยังมีความแตกต่างกันตามปริมาณโกโก4 (Cocoa) โดยเมล็ดโกโก4 หรือ Cocoa bean นั้นเป็นแหล่งสะสมของแคดเมียม ซึ่งทำให้ช็อกโกแลตดำที่มีปริมาณโกโก้ระหว่าง 35-70% พบแคดเมียมสูงกว่าช็อกโกแลตนมหรือช็อกโกแลตอื่นๆ

                      ตาม REGULATION 1881/2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs เป็นระเบียบที่กำหนดปริมาณ สูงสุดของสารปนเปื้อนบางชนิดในอาหาร เช่น สารพิษจากเชื้อรา โลหะ

หนัก เป็นต้น แต่ปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดของแคดเมียมในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต EFSA จึงเสนอ ค่า Maximum level ของแคดเมียมในผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัม/กิโลกรัม ซึ่ง

                    คณะกรรมาธิการฯ จะนำไปหารือเพื่อพิจารณากำหนดเป็นระเบียบต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศใช้ต้นปี 2555ช็อกโกแลตเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมบริโภคอย่างมากในช่วงเทศกาลคริสตมาสและปีใหม่ จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับแคดเมียมในปริมาณสูง และช็อกโกแลตที่ผลิตในยุโรปถือว่าที่มีชื่อเสียงด้านรสชาติและคุณภาพมากที่สุดในโลก

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527