สวัสดี

อียู Adopted ระเบียบการแสดงข้อมูลอาหาร (Food InformationRegulation: FIR)

แชร์:
Favorite (38)

7 ตุลาคม 2554

อียู Adopted ระเบียบการแสดงข้อมูลอาหาร (Food InformationRegulation: FIR)

                คณะกรรมาธิการยุโรปด้านสุขภาพและคุ้มครองผู้บริโภค (DG SANCO) ประกาศรับข้อเสนอร่างระเบียบการแสดงข้อมูลอาหารฉบับใหม่ หรือ New EU Food Information Regulation (FIR) หลังได้รับการเสนอเพื่อแก้ไขและปรับเปลี่ยนการแสดงข้อมูลบนฉลากอาหารและยา โภชนาการมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งจะมีผลเริ่มบังคับใช้ภายใน20วันหลังประกาศ

                ประเด็นสำคัญของร่างระเบียบดังกล่าว ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนลากใหม่ของผู้ประกอบการ ได้แก่

  1. การแสดงข้อมูลโภชนาการของอาหาร (Nutrition declarations) ซึ่งแต่เดิมเป็นความสมัครใจที่จะให้ข้อนมูลคุณค่าทางโภชนาการ แต่ระเบียบใหม่บังคับให้ต้องแสดงความเหมาะสม ไม่กำหนดรูปแบบว่าเป็นตารางหรือข้อความ ซึ่งต้องมีพื้นที่แสดงข้อมูล อย่างน้อย 22 ตารางเซนติเมตร ทั้งนี้ต้องแสดงด้วยอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
  2. การแสดงสัญลักษณ์/โลโก้ สำหรับอาหารบางประเภทที่มีส่วนประกอบต่างจากอาหารทั่วไป เช่น อาหารดัดแปรพันธุกรรม อาหารนาโน อาหารอินทรีย์ และอาหารที่มาส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เป็นต้น
  3. การแสดงชื่อส่วนประกอบของอาหารที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ ปริมาณสุทธิ และวันที่เหมาะสมในการบริโภค ต้องแสดงด้วยตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นพิเศษด้วยขนาดไม่น้อย
  4. การแสดงแหล่งกำเนิดสินค้า (Country of Origin) กำหนดให้ต้องแสดงในสินค้าเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก นมและผลิตภัณฑ์ ผักละผลไม้สด น้ำผึ้ง น้ำมันมะกอก และอาหารที่มีส่วนประกอบเพียงชนิดเดียว

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527