สวัสดี

คืบหน้าการปรับเปลี่ยน Nutriton Fact ของ USFDA

แชร์:
Favorite (38)

3 พฤศจิกายน 2554

คืบหน้าการปรับเปลี่ยน Nutriton Fact ของ USFDA

            หลังจากสำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ US Food and Drug Administration (FDA) เสนอร่างกฎระเบียบเพื่อปรับเปลี่ยนการนำเสนอข้อมูลทางโภชนาการบนฉลาก หรือ Proposed rule to reform Nutrition

Facts รวมทั้งกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง FDA เริ่มพิจารณาประเด็นต่างๆมาตั้งแตเดือนกันยายนที่ ผ่านมา

รวมทั้งพิจารณาข้อเสนอจากสมาคมธุรกิจอาหาร อาทิเช่นการระบุปริมาณไขมัน เกลือ น้ำตาล และสารอาหารอื่นๆ บนฉลาก ภายในร่างข้อเสนอดังกล่าวประเด็นสำคัญที่ FDA เห็นควรให้Dมีการปรับเปลี่ยนโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ซึ่งต้องการให้เร่งหาข้อสรุปโดยเร็ว ได้แก

1. การกำหนดปริมาณที่ควรบริโภคต่อครั้ง หรือ Serving size ที่ผ่านมา FDA ยังไมได้กำหนดข้อมูลที่จะเปลี่ยนให้ชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ประกอบการอาหารที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการทำฉลาก รวมทั้งผู้บริโภคอาจเกิดความสับสนหากการแสดงข้อมูลเปลี่ยนไปจากเดิม การกำหนด Serving size ที่ใช้ปัจจุบันอ้างอิงตามข้อมูลที่สำ รวจนานกว่า 10 ปีซึ่งควรเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม และรูปแบบการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป โดยแนวโน้มคาดว่าจะต้องปรับให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต่หน่วยงาน NHANES (National Health andNutrition Examination Survey) ซึ่งทำหน้าที่สำรวจข้อมูลการบริโภคอาหารในสหรัฐฯ กลับพบว่าปริมาณการบริโภคอาหารของประชาชนมีแนวโน้มลดลง ผลการสำรวจข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันนี้ทำให้การแสดง Serving size ยังคงต้องพิจารณาต่อไป

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527