สวัสดี

จีนเร่งกำหนดมาตรฐานโปรตีนหนังสัตว์ที่ปนเปื้อนในน้ำนม

แชร์:
Favorite (38)

26 กุมภาพันธ์ 2554

 

                จีนเร่งกำหนดมาตรฐานโปรตีนหนังสัตว์ที่ปนเปื้อนในน้ำนม

โปรตีนสกัดจากผิวหนัง (leather protein) ถูกนำไปไฮโดรไลซ์ (hydrolyzed) และใช้ผสมในผลิตภัณฑ์นม เพื่อเพิ่มระดับโปรตีนและลดต้นทุนการผลิตเช่นเดียวกับกรณีของการผสมด้วยสารเมลา – มีน (melamine)

แผนการตรวจสอบ

                ในปีนี้ กระทรวงเกษตรฯ วางแผนการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 6,450 ตัวอย่าง แบ่งเป็นการทดสอบเมลามีนร้อยละ 70 และทดสอบโปรตีนจากหนังสัตว์ร้อยละ 30 หลังจากเกิดเหตุการณ์อันน่าสลดใจกรณีการณีการปลอมปนเมลานีนในน้ำนมสำหรับทารก ทำให้ประเทศจีนต้องทำการตรวจสอบการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวด และมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทผู้ผลิตซึ่งเคยกระทำผิด อาจจะมีการเลือกใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ในการปลอมปนน้ำนมแทนการใช้สารเมลามีน

                อย่างไรก็ดี โปรตีนชนิดสกัดจากหนังสัตว์ไม่ได้เป็นอันตรายโดยตัวเอง เช่นเดียวกับสารเมลามีน แต่ผู้บริโภคอาจจะได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการสกัด เช่น กรดซัลฟูริก เป็นต้น และการตรวจสอบหาโปรตีนหนังสัตว์ไม่สามารถทำได้เลยเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโปรตีนจากหนังวัว ดังนั้นทำได้เพียงการตรวจหาสารเคมีอันตรายจากกระบวนการสกัด ทั้งนี้กำหนดมาตรฐานนี้เป็นหนึ่งนโยบายของทางการจีนที่พยายามสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยอาหาร

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527