สวัสดี

อเมริกาเตรียมออก Guidance เพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภค

แชร์:
Favorite (38)

4 พฤษภาคม 2554

 

อเมริกาเตรียมออก Guidance เพื่อลดการปนเปื้อนในอาหารพร้อมบริโภค

                กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (USDA) โดยหน่วยบริการตรวจสอบและความปลอดภัยอาหาร FSIS (The Food Safety InspectionService) ประกาศร่างคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกสรผลิตอาหารพร้อมบริโภคหรือReady-to-Eat (RTE) นำไปใช้เป็นคู่มือเพื่อลดความเสี่ยงจากาการปนเปื้อนแบคทีเรียก่อโรคในระหว่างการผลิต

                ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ต้องเผชิญปัญหาการเรียกคืนสินค้าอาหารจากปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาการเจ็บป่วยของผู้บริโภค โดยเฉพาะที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย เช่น ชัลโมแนลลา ในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งตรวจพบว่าการปนเปื้อนมักเกิดขึ้นหลังกระบวนการการแปรรูป โดยเอกสารคำแนะนำฉบับใหม่นี้จะเน้นให้ผู้ประกอบการหลีกเหลี่ยงกระบวนการที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในระหว่างการผลิตโดยเฉพาะที่มาจากส่วนผสม เช่น ช่วงการเติมเครื่องเทศเครื่องปรุงรส ซึ่งพบว่าไม่ได้ผ่านการทำความสะอาดอย่างเพียงพอ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เชื้อจุลินทรีย์เจริญเติบโตแล้ะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ เอกสารคำแนะนำฉบับใหม่นี้จะเปิดรับข้อคิดห็นไปจนถึงเดือนกรกฎาคม 2554 นี้

                ทั้งนี้ FSIS มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ ทั้งในระหว่างกรับวนการผลิต การขนส่ง และการบรรจุเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย รวมทั้งจัดทำบทบัญญัติ (ACT) คำแนะนำ (guidance) และมาตรฐาน (Standard) สำหรับใช้กับโรงงานผู้ผลิตเนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์ ปีก และไข่ รวมถึงโรงชำและโรงงานผลิตภัณฑ์จากสัตว์เหล่านั้นด้วย ซึ่งการออกคำแนะนำต่างๆ ของ FSIS จะเป็นประโยชน์โยตรงสำหรับผ็ประกอบการรายเล็กให้สามารถพัฒนาและปรับปรุงการผลิตสินค้าอาหารของตนได้อย่างดีและเหมาะสม

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527