สวัสดี

รัฐสภาอเมริกาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

4 มกราคม 2554

 

 

รัฐสภาอเมริกาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร

                ด้วยการเพิ่มสูงขึ้นของโรคระบาดที่มีสาเหตุมาจากอาหาร ร่างบทบัญญัติว่าด้วยการปฎิรูปความปลอดภัยอาหาร  Food Safety Modernization Act  จึงถูกนำเสนอต่อรัฐสภา และได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว เหลือเพียงการอนุมัติโดยประธานาธิบดีเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

                ถึงแม้ว่าร่างฉบับดังกล่าวจะผ่านอุปสรรคต่าง ๆ นานา ทั้งการโต้แย้งจากสมาชิก ความบกพร่องทางด้านเทคเทคนิค ตลอดจนความพยายามในการขัดขวางการผ่านร่าง ฯ ฉบับนี้ ในขณะที่หลายฝ่ายให้การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม ผู้บริโภคและหน่วยงานด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกา จึงทำให้ร่าง ฯ ดังกล่าวผ่านวุฒิสภาด้วยมติเอกฉัน?

                ร่างบทบัญญัติฯ ดังกล่าวได้รับการตอบรับป็นอย่างดี โดยประธานกรรมการบริหารสมาคมร้านขายของชำกล่าวถึงร่างฯ ดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องในการสร้างความเข้มแข็งและทันสมัยในกับระบบความปลอดภัยอาหารของอเมริกา ทั้งยังช่วยกอบกู้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของอาหาร

                โดยที่ตัวกฎหมายดังกล่าวมอบอำนาจให้แก่องค์กรอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ในการเรียกคืนสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ตลอดจนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและอาหารและบริษัทผู้ผลิต พร้อมกับข้อกำหนดในการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสความผิดปกติที่กระทบต่อความปลอดภัยและความมั่ยคงของอาหาร

                ร่างบทบัญญัติฯ ดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังการขยายวงกว้างของโรคระบาดที่มีสาเหตุจากอาหารนำไปสู่การเรียกคืนผักกาดหอม ผักโขมและพริก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียกคืนถั่วลิสงเมื่อต้นปี 2552 ซึ่งเป็นการเรียกคืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์ก่อโรคในกลุ่ม Salmonella spp.  ซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าวจำนวน 9 ราย และมีผู้ป่วยกว่า 700 รายทั่วสหรัฐฯ โดยคาดว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่ม่ได้รับรายงานกว่า 22,500 ราย

                ร่างบทบัญญัติดังกล่าวถูกตราขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์การระบาดของ Salmonella spp. ในถั่วลิสงเมื่อกรกฎาคม พ.ศ 2552 และผ่านสภาฯ ด้วยมติเอกฉันท์ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2553

                ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อ รายงานว่าในแต่ละปีจะมีชาวอเมริกันจำนวน 1 ใน 6 ป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษ และมีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าวสูงถึง 3,000 ราย นอกจากนี้ยังกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานในหลายภาคส่วน โดยภาคเอกชนผู้ผลิตอาหารต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับการเรียกคืนสินค้า การปฎิบัติตามกฎหมายและการสูญเสียยอดจัดจำหน่ายเป็นมูลค่ากว่าพันล้านเหรีญฯ ต่อปีเช่นเดียวกันกับในส่วนของภาครัฐ FDA คาดว่าในปี พ.ศ 2556 จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นถึง 1.4 พันล้านเหรีญฯ สำหรับการจัดการจัดจ้างหน้าที่ตรวจสอบกว่า 2,000 อัตราในส่วนของ FDA

 

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527