สวัสดี

EU เตรียมยกเครื่องระเบียบ FCM ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

แชร์:
Favorite (38)

5 มกราคม 2554

 

EU เตรียมยกเครื่องระเบียบ FCM ของบรรจุภัณฑ์พลาสติก

หลังจากคณะกรรมาธิการยุโรปออกร่างระเบียบสำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร หรือ Draft

Commission Regulation of on plastic materials and articles intended to come into

contact with food ที่มุ่งเน้นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยนำเสนอต่อสภาพยุโรปในเดือนธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งผลประชุมสภายุโรปได้รับระเบียบดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

                สาระสำคัญของร่างระเบียบฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการรวมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวกัน จากเดิมที่กฎหมายวัสดุสัมผัสอาหาร (Food ContactMaterials: FCM) ภายใต้ Regulation

1935/2004 เป็นระเบียบหลักที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินการและกำกับดูแลด้านบรรจุภัณฑ์อาหารทั้งหมด และDirective 2002/72/EC เป็นกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้เฉพาะวัสดุพลาสติกซึ่งการนำไปปรับใช้มีความซับซ้อนโดยเฉพาะข้อกำหนดสำหรับทดลอง Migration หรือ การกำหนดมาตรฐานพลาสติกที่มีมากถึง 15 ชั้น เป็นต้น กทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้มีการพัฒนามากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้กฎเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้อยู่เดิมอาจล้าสมัย

                ทั้งนี้คณะกรรมาธิการยุโรปผู้เสนอร่างระเบียบนี้ได้จัดทำ Plastic Implementation Measure (PIM) หรือมาตรการในการดำเนินงานด้านพลาสติกโดยเฉพาะเพื่อให้ระเบียบฉบับนี้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน โดยคาดว่าจะประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 และมีช่วงเวลาในการปรับเปลี่ยนนาน 5 ปี (มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559)

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527