สวัสดี

USFDA ประกาศ (ร่าง) เอกสารคำแนะนำสำหรับอาหารที่เป็นกรด (Acidified Food)

แชร์:
Favorite (38)

7 ตุลาคม 2553

USFDA ประกาศ (ร่าง) เอกสารคำแนะนำสำหรับอาหารที่เป็นกรด (Acidified Food)

            ศูนย์ความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ (Center for Food Safety and Applied Nutrition) ภายใต้สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) ประกาศร่างเอกสารคำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร หรือ Draft Guidance for Industry Acidified Food ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อขอรับข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องภายใน 60 วัน ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างเอกสารฯประกอบด้วย

  1. การนำCurrent Good Manufacturing Practice (CGMP) for Low-Acid Foods andAcidified Food   มาใช้ในการควบคุมจุลินทรีย์  Clostridiumbotulinum ในกระบวนการผลิตอาหารกลุ่ม  LACF (Low acid canned food) และ Acidified food  รวมทั้งมาตรการควบคุมกรณีฉุกเฉินด้วย
  2. ข้อกำหนดทั่วไปของอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร

- Acid Foods

- Acidified Foods

- Fermented Foods

- Foods that are stored, distributed and retailedunder refrigeration

- Repacking acidified foods

- Reprocessing acidified foods

- Equilibrium pH and finished equilibrium pH

- Acid food containing small amount of low-acid food

- Fermented food containing small amounts of lowacid food

- Processing acidified foods

- Quality control procedures to address spoilage

 

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527