สวัสดี

EFSA เร่งประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนตะกั่วในอาหาร

แชร์:
Favorite (38)

19 เมษายน 2553

EFSA เร่งประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนตะกั่วในอาหาร

            คณะกรรมการสาขาปนเปื้อน หน่วยงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety AuthorityKs expert Panel on contaminant: CONTAM Panel) เผยแพร่ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพร่างกายเนื่องจากการบริโภคอาหรที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว โดยสรุปว่า ระดับต่ำสุดของการปนเปื้อนสารตะกั่วที่กำหนดในปัจจุบัน ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคน้อยมากแต่อย่างไรก็ตาม ในระดับเดียวกันนี้อาจจะมีผลเสียต่อการพัฒนาระบบประสาทของทารกและเด็กเล็กได้

            สารตะกั่วพบได้ในสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น น้ำมัน สสี อาหารกระป๋อง ชิ้นส่วนท่อ เป็นต้นแต่เนื่องจากความกังวลถึงความเป็นไปได้ในการปนเปื้อนสารตะกั๋วเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร จึรงมีการร้องขอให้ลดปริมาณสารตะกั่วในผลิตภัณฑ์ต่าง ผ่านทางสภายุโรป ซึ่งสภายุโรปเสนอให้ EFSA ดำเนินการประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารตะกั่วในอาหารและแหล่งอื่นๆ พร้อมทั้งกำหนดปริมาณที่ร่างกายรับได้ต่อสัปดาห์โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย(Provisional Tolerable Weekly Intake: PTWI) ที่เหมาะสมใหม่

            โดย CONTAM ระบุว่า การบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนสารตะกั่วจะส่งผลต่อการพัฒนาสติปัญญาหรือ IQ ของเด็กในวัยเจริญเติบโตและโรคความดันเลือดสูงในผู้บริโภควัยผู้ใหญ่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินการประเมินความปลอดภัยในครั้งนี้ โดยจะมีการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดค่า PTWI ที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งในขณะนี้การกำหนดค่า

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527