สวัสดี

ข้อเสนอปรับปรุงกฎระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหารของสหภาพยุโรป

แชร์:
Favorite (38)

10 มีนาคม 2553

ข้อเสนอปรับปรุงกฎระเบียบการติดฉลากสินค้าอาหารของสหภาพยุโรป

            กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการติดฉลากสินค้าอาหารของสหภาพยุโรปที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อาทิเช่น Directive 90/496/EEC การแสดงฉลากโภชนาการRegulation 1825/2000 การติดฉลากสินค้าเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญได้แก่ Directive 200/13/EC ซึ่งเป็นกฏเกณฑ์กลางว่าด้วยการติดฉลากสินค้าอาหารทั้วไปโดยกำหนดรายการที่ต้องแสดงบนฉลากอาหาร Mandatory นอกจากนี้กฏเกณฑ์กลางฉบับนี้ยังเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถออกกฏระเบียบให้แสดงข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นอื่นๆ บนฉลากได้ เช่น การแสดงประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า Country of Origin) ซึ่งยังเป็นข้อกำหนดแบบสมัครใจ Voluntary ยกเว้นอาหารประเภทผักและผลไม้สด เนื้อวัว ปลา ไข่ น้ำผึ้ง และช็อกโกแลต ที่บังคับต้องระบุประเทศหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าเนื่องจากมีผลต่อคุณภาพหรือลักษณะพิเศษของอาหารนั้นๆ

            คณะกรรมธิการยุโรปจึงได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับ กฎระเบียบการให้ข้อมูลสินค้าอาหารแก่ผู้บริโภค Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the provision of food information to consumers หรือ Food Information Regulation ซึ่งจะเป็นการรมกฎระเบียบว่าด้วยการติดฉลากสินค้าอาหารทั่งไป และกฎระเบียบว่าด้วยการแสดงคุณค่าทางโภชนาการเข้าด้วยกัน รวมทั้งปรับปรุงให้กฏระเบียบมีความง่ายและชัดเจนมากขึ้น

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527