สวัสดี

FSANZ ประกาศมาตรฐานอาหาร กำหนดปริมาณสารตกค้างสูงสุด

แชร์:
Favorite (38)

25 กรกฎาคม 2565

โดยบัญชีแนบท้ายมาตรฐานดังกล่าวมีสาระสำคัญ ดังนี้

โดยบัญชีแนบท้ายมาตรฐานลำดับที่ 20 ว่าด้วยปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดฉบับปรับปรุงล่าสุดนี้ มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อ 26 กรกฎาคม 25652

ที่มา 1 selerant FOOD NEWS. July 13, 2022. FSANZ Publishes Food Standard Code   (Maximum Residue Limits-Schedule 20).
   Online : https://resources.selerant.com/

          2         Food Standards Australia New Zealand. July 26, 2022 Philippines.
          Schedule 20 – Maximum residue limits.
            Online :
https://www.legislation.gov.au/Details/F2022C00745

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527