สวัสดี

EU อนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) ในอาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์

แชร์:
Favorite (38)

18 กรกฎาคม 2565

คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Regulation (EU) 2022/1038 ว่าด้วย การอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) ในอาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ ใน EU Official Journal L 173/56 โดยขยายการใช้สาร Polyvinylpyrrolidone (E1201) เป็นวัตถุเจือปนอาหารในอาหารสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ (food for special purposes) ชนิดเม็ด (tablets)  และชนิดเม็ดเคลือบ (coated tablets) จากเดิมที่เคยอนุญาตให้ใช้แต่ในสารให้ความหวานแทนน้ำตาลชนิดเม็ดที่ใช้บนโต๊ะอาหาร (table-top sweeteners in tablets) และอาหารเสริมชนิดแข็ง (food supplements in a solid form) ยกเว้นอาหารเสริมสำหรับเด็กทารกและเด็กเล็ก เพื่อเป็นสารยึดเกาะ (binder) โดยให้ใช้ในปริมาณเท่าที่จะได้รับผลทางเทคนิคที่ต้องการเท่านั้น (quantum satis)  โดยอนุญาตให้บรรจุอยู่ใน Regulation (EC) No 1333/2008 ภาคผนวก II Part E

อย่างไรก็ตามกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1038&from=EN

 

ที่มา : https://thaieurope.net/

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527