สวัสดี

PDA จับมือ USDA สร้างความปลอดภัยอาหารนำเข้า

แชร์:
Favorite (38)

19 ตุลาคม 2552

PDA จับมือ USDA สร้างความปลอดภัยอาหารนำเข้า

            รัฐบาลสหรัฐฯอเมริกาเปิดช่องว่างของเครือข่ายอาหารปลอดภัย (Food safety network) ตามรายงานของสำนักงานตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ หรือ GAO (Government AccountabilityOffice)ที่เผยแพร่ในงาน Global Food Safety Policy Forum ซึ่งรายงานนี้มีเป้าประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความปลอดภัยในการนำเข้าอาหารมายังสหรัฐอเมริกา

            ปัจจุบันระบบการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA)  และหน่วยบริการตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร (USDAas Food Safety Inspection Service) ยังคงมีช่องว่างในเรื่องของกฎระเบียบและความร่วมมือระหว่างองค์กร ถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยอาหารที่นำเข้ามายังสหรัฐฯ ตลอดจนความร่วมมือร่วมใจกันของทั้งสององค์กร ดังนั้นถ้าทั้งสององค์กรสามารถประสานความร่วมมือกันได้ก็จะเป็นการป้องกันอาหารที่มีการปนเปื้อนหรือไม่ปลอดภัยเข้าสู่ราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยอาหารของต่างประเทศ (foreign food safety system) ที่มีแนวทางป้องกันในระดับเดียวกับสหรัฐฯ ด้วยเช่นกัน

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527