สวัสดี

สหภาพยุโรปทบทวน MRL ของ Tetraconazole

แชร์:
Favorite (38)

10 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority, EFSA) ได้ประกาศผลการทบทวนปริมาณการตกค้างสูงสุด (Maximun Residue Level, MRL) ของสารเตตระโคนาโซล (tetraconazole) ที่ระบุไว้ใน Article 12 ของ Regulation (EC) No 396/2005 โดยมีสาระสำคัญดังนี้
• การทบทวนดังกล่าว เพื่อประเมินสถานการณ์การใช้งานหรือตกค้างของเตตระโคนาโซลในพืช สินค้าเกษตรแปรรูป ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน และปศุสัตว์
• การทบทวนดังกล่าว จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่า MRL สำหรับพลับญี่ปุ่น (Kaki) ที่เพิ่งเสนอปรับแก้เมื่อไม่นานมานี้
• การประเมินความเสี่ยงในส่วนของผู้บริโภค เป็นเพียงข้อบ่งชี้ (considered indicative) เท่านั้น
• การประเมินความเสี่ยงในการสัมผัส (indicative exposure) แสดงให้เห็นถึงสารอนุพันธ์ไตรอาโซล (Triazole) จากการเมตาบอลิซึมของร่างกายไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค
• ยังคงต้องดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจในการประเมินความเสี่ยงรอบด้านของไตรอาโซลต่อไป

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527