สวัสดี

EU อนุญาตให้ผงเห็ดวิตามิน D2 ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่ (Novel food)

แชร์:
Favorite (38)

17 มกราคม 2565

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ได้มีประกาศ Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2079 จากคณะกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการอนุญาตให้วางจำหน่ายผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารใหม่ (novel food) ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 ซึ่งเป็นการปรับแก้ Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 ใน EU Official Journal L 426/16

หน่วยงานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority : EFSA) ได้ทำการประเมินและเห็นว่า ผงเห็ดวิตามิน D2 (Agaricus bisporus) มีความปลอดภัยต่อการบริโภค และเป็นไปตามข้อกำหนดของ Regulation (EU) 2015/2283 จึงเห็นชอบให้ผงเห็ดวิตามิน D2 บรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อ Novel food ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 โดยอนุญาตให้ใช้ใน

          ทั้งนี้ได้กำหนดสัดส่วนการบริโภคสูงสุด (Maximum levels) ระหว่าง 1.1 – 15 ไมโครกรัม/100 มิลลิกรัม หรือ /100 กรัมหรือ /วัน (ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์)

การพิจารณาดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท MBio Monoghan Mushrooms ของไอร์แลนด์ ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เพื่อขอขึ้นทะเบียนผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารใหม่ภายใต้ Regulation (EU) 2015/2283 มาตรา 10(1) โดยการขึ้นทะเบียนผงเห็ดวิตามิน D2 เป็นอาหารใหม่ให้แก่บริษัทผู้ยื่นคำร้อง MBio Monoghan Mushrooms ของไอร์แลนด์ ในครั้งนี้ ไม่ได้ถือเป็นการกีดกันให้ผู้ยื่นคำร้องรายอื่นๆ ไม่สามารถขอขึ้นทะเบียนสินค้าชนิดเดียวกันได้ หากข้อมูลที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องมีความถูก/ครบถ้วนเป็นไปตามกฎระเบียบ แม้ว่า บริษัท MBio Monoghan Mushrooms ของไอร์แลนด์ จะได้ยื่นขอการปกป้องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ เป็นเวลา 5 ปี จนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2569

กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากที่ประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) ทั้งนี้ รายละเอียดของกฎระเบียบดังกล่าว สามารถสืบค้นเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ ดังนี้

 

ที่มา : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2079&from=EN

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527