สวัสดี

โครงการประเมินผลจากภาวะโลกร้อน ต่อปริมาณ Aflatoxin B1

แชร์:
Favorite (38)

4 สิงหาคม 2552

โครงการประเมินผลจากภาวะโลกร้อน ต่อปริมาณ Aflatoxin B1

            หน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) เปิดโครงการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซิน บี1 ในธัญพืช โดยคาดว่าจะเริ่มนำเนินโครงการได้ประมาณปลายปี 2552 หรือต้นปี 2553 ระยะเวลาโครงการ 20 เดือน

            อะฟลาทอกซิน บี 1 เป็นสารพิษที่ผลิตจากเชื้อรา พบมากในผลิตภัณฑ์จำพวกถั่วและธัญพืช รวมทั้งพืชผักที่ผ่านการทำแห้ง เช่น หัวหอม กระเทียมและพริกแห้ง เป็นต้น เนื่องจากพืชเหล่านี้มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของเชื้อรา เมื่อร่างกายได้รับอะฟลาทอกซิน บี 1 จะส่งผลเสียต่อระบบการทำงานและเนื้อเยื่อของตับซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งตับในที่สุด

 

ผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

            สาระสำคัญของโครงการ คือ การคาดการณ์และประเมินผลความแตกต่างของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปต่การเพิ่มปริมาณของสารพิษอะฟลาทอกซิน บี 1 โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสารพิษอะฟลาทอกซิน บี 1 ทั้งหมด เพื่อให้เป็นข้อมูลบ่งชี้ ความเสี่ยง ของระดับการปนเปื้อนอาหารในอนาคต

            วัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดจากการตระหนัก ถึงผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันและส่งผลอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันเป็นปัจจัยสำคัญที่เร่งการเจริญเติบโตและสร้างสารพิษของเชื้อรา ทั้งนี้ EFSA คาดว่าโครงการ ดังกล่าวจะมีส่วนช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนสามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเป็นการพัฒนาระบบการเตือนภัยจากสิ่งเจือปนอาหาร (Food contamination) ที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสารพิษจากเชื้อรา (mycotoxin)

download PDF ย้อนกลับ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อสถาบันอาหาร

2008 ซ.อรุณอมรินทร์ 36 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

Google map

ติดต่อสอบถาม

Email : fic@nfi.or.th
หรือ Call center
contact-img

0-2422-8688 ต่อ 3121
โทรสาร : 02-4228527